Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Säker tingsrätt

Tingsrätten i Gällivare har totalrenoverat sina 30 år gamla lokaler. Samtidigt installerades ett nytt, integrerat säkerhetssystem med kameraövervakning.

Det nuvarande tingshuset i Gällivare byggdes 1983 och var i ett stort behov av upprustning. 2013 renoverades tingshuset som en del i större jobb tillsammans med tingsrätterna i Haparanda och Kalix. På alla tre orterna har Skanska Installation monterat brandlarm och säkerhetssystem.
I Gällivares tingshus monterade Skanska Installation don som är både värme- och rökdetektorer för att spara tid och pengar. Eftersom larmet måste vara lättillgänglig för räddningstjänsten monterades själva centralen till brandlarmet i entrén.

– Räddningstjänsten måste snabbt kunna se var larmet har gått och använder sig då av centralen, Jerry Astrén, projektledare inom tele och larm på Skanska Installation i Luleå.

Brandlarmet var dock endast en liten del av jobbet i tingshuset – den stora installationsinsatsen stod säkerhetssystemet för.

Totalt har Skanska Installation installerat totalt 27 passager i Gällivare tingsrätt. Ett exempel är ingången till häktet där de åtalade väntar på domstolsförhandlingar. Där krävs det både kort och kod för att komma in.

Det finns även dörrar från häktet ut mot gården som används för transporter. Dessa är utrustade med en nödöppningsfunktion. Om man rör handtaget på dessa dörrar går ett akustiskt larm, plus ett larm till polisen. Larmet är kopplat till två olika system – ett multicom som berättar att larmet kommer från en specifik plats och en SIA-sändare som berättar vilken sektion i huset som larmar.

Dessutom, om man går igenom en av dörrarna från häktet ut mot gården så hamnar man i en sluss som gör att obehöriga inte kan passera. Den första dörren måste nämligen stängas innan nästa kan öppnas – och om någon utan passerkort går igenom så låses automatiskt båda dörrarna samtidigt som larmet går.

Skanska Installation har även monterat överfallslarm på flera ställen, till exempel i häktet och hos vakten. Om ett av dessa larm utlöses börjar övervakningskameror att spela in. Samtidigt visas bilden på en stor kameraskärm för att personalen snabbt ska kunna se vad som händer.

Inne i själva tingsrättslokalerna har Skanska Installation dock inte installerat några kameror.

– Där har Domstolsverket egna kameror som de själva installerar. De måste fungera enligt unika specifikationer som bara de känner till, säger Jerry Astrén.
Men om överfallslarmet går i tingsrättlokalen kopplas även de system som Skanska Installation monterat. Att koppla ihop de båda systemen var inte helt lätt.

– Det mest utmanande har varit att sy ihop våra installationer med Domstolsverkets egna system och få ihop helheten, säger Jerry Astrén.

Det gällde att få ihop allt från programmering och projektledning till dokumentation och uppföljning. Denna process krävde mycket tid på plats eftersom merparten av programmeringen gjordes i huset.

Förutom brandlarm och säkerhetssystem har Skanska Installation även installerat extra strömförsörjning och ett serverrum för kamera- och passersystem.

I avtalet med tingsrätten ingår även ett löpande serviceavtal på fem år under garantitiden.