Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Service utan grus i maskineriet

En ny mobil fabrik ökar både säkerhet och produktion i stenbrottet i Hardeberga. Skanska Installation har försett fabriken med säkerhetsfunktioner och ser till att elen alltid fungerar.

På Sydstens bergtäkt i Hardeberga i Skåne krossas varje timme 220 ton sten till småsten, finkornigt grus och stenmjöl. Merparten av produktionen går till Skanska som äger hälften av bolaget. Skanska använder i sin tur en hel del av den krossade stenen i asfalt och betong.

Sedan april 2014 sker produktionen i en mobil fabrik som ersatt de två tidigare stationära fabrikerna.

När de stationära fabrikerna användes slussades en del av produktionen upp från brottet och förvarades i silor ovanför stenbrottet. Med den mobila fabriken kan all produktion ske nere i brottet och därför behövs inga silor. Det gör att man kan öka produktionen från 280 000 till 300 000 ton.

– Fördelen med en mobil fabrik är att man kan flytta den till nästa nivå på stenbrottet när det behövs, säger Per-Olov Forss, filialchef på Skanska Installation i Lund.

Skanska Installation har installerat all el samt uppdaterat säkerhetssystemet i den nya mobila fabriken. Bland annat har företaget installerat jordfelsbrytare till alla kraftuttag och nödstopp på alla stationer.

– Säkerhet är viktigt på en arbetsplats som denna, säger Clas Löfgren, platschef på Sydsten Hardeberga.

Under arbetet var Skanskas medarbetare också problemlösare då en transformator och ett ställverk skadades under transport till bergtäkten. Lösningen blev att tillfälligt sätta dit tre containrar som innehöll kraftfördelning av högspänning, lågspänning och styr- och reglersystem som såg till att anläggningen rullade.

– Det blev lite panik där ett tag. Men produktionen skulle vara igång den 1 april och det var den. Det är styrkan med att arbeta med bra folk, här finns både erfarenhet och vilja i arbetslaget, säger Johan Tafvelin, servicetekniker på Skanska Installation.

Anläggningen rullar i stort sett hela året – från tidig morgon till sen eftermiddag – förutom när temperaturen går under noll. Detta eftersom en stor del av produktionsbanden har kontakt med vatten.

Den hårda miljön sliter mycket på maskinerna och ju mer de körs desto fler blir driftstoppen. Därför har Sydsten även tecknat ett femårigt servicekontrakt med Skanska Installation som ser till att all el fungerar som det ska. Avtalet påbörjades hösten 2013.