Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Lysande motorvägsbro

Den 2 109 meter långa Sundsvallsbron går över Sundsvallsfjärden som en del av en ny E4-sträckning för att förbättra framkomligheten. Bron har specialanpassade lösningar för både belysning och avfuktning.

Skanska Installation har monterat nio stycken avfuktare längs den servicegång som löper längs mitten av hela bron. Dessa matar ut torr luft i bron och fungerar som ett rostskydd.

– Med luftavfuktarna behövs ingen rostskyddsfärg. Med så många som 324 hål som återcirkulerar luften längs med brons sidoskott klarar sig bron även om någon av avfuktarna skulle gå sönder, säger Kent Abrahamsson, projektledare på Skanska Installation i Sundsvall.

Längs servicegången har Skanska Installation även monterat 230-voltsuttag. De sätts med 20 meters lucka för att servicepersonal exempelvis ska kunna dra skarvsladdar in i brons sidoskott vid behov. Dessutom har man monterat 363 armaturer så att personalen kan arbeta i bra belysning.

För att monteringsarbetet skulle gå snabbt använde man så kallade wielandkopplingar till armaturerna. I dessa snabbkopplingar är allt redan färdiginstallerat – allt montören behöver gör är att klicka i armaturen.

Även längs gång- och cykelbanans räcke har Skanska Installation använt wielandkopplingar. Där och i teknikrummen utvändigt har man valt att använda LED-belysning för dess långa livslängd och låga energiförbrukning.

– LED-belysning har nästan fyra gånger så lång livstid än andra sorters lampor. I och med att åtkomsten är begränsad här är det viktigt att tänka på serviceaspekten, säger Kent Abrahamsson.

Veckorna före invigningen av bron har de 122 LED-armaturer för belysningen i brons undre del installerats och testats. Dessa är fördelade med tolv strålkastare vid varje bropelare samt en extra vid mittenbropelarna.

Belysning vid brons på- och avfart, reflexer istället för belysning på mitträcket samt en ny konstruktion för de rör i räcket där armaturerna är monterade är uppdrag som kommit till sent i projektet. 
För att klara satt deadline har en del av installatörerna arbetat kvällar och helger.

– Vi har hunnit i tid, allt har gått enligt planen trots att vi har fått in en del tilläggsjobb ganska sent i projektet, säger Kent Abrahamsson.

Han tycker själv att terrazzobelysningen har blivit väldigt bra.

– Bron belyses upp på ett mycket vackert sätt, vilket syns extra tydligt när man kör bil över den.