Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Säker supersatsning på Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus växer med 21 000 kvadratmeter. I det komplexa och minutiöst planerade jätteprojektet tar TKI ett helhetsansvar för ventilationen och en steril luftmiljö.

Södertälje sjukhus utvecklas till ett akutsjukhus och byggs om och ut till en kostnad av 1,2 miljarder kronor. I oktober 2013 inleddes arbetet med två nya mottagningsbyggnader på tillsammans cirka 21 000 kvadratmeter, där sjukhuset ska samla bland annat akutmottagning, operationsavdelningar, intensivvård, röntgen och förlossningsvård.

Resultatet blir 151 nya vårdplatser, 120 nya vårdrum i befintliga lokaler och en utökad kapacitet med ytterligare 7 500 akutbesök per år.

TKI, som installerar ventilationsanläggningen på sjukhuset, involverades tidigt i projektstadiet för att tillsammans med andra aktörer planera, utveckla och driva arbetet framåt så effektivt som möjligt.

På byggarbetsplatsen finns det inget etableringsområde där man kan ställa material, istället lyfter man av allt direkt från lastbilen och in på rätt plats på bygget. Därför måste alla leveranser komma precis i rätt tid. För att logistikens strikta tidsplanering ska fungera optimalt så träffas alla parter flera gånger i veckan för ett löpande forum.

– Det här projektet handlar om planering, planering och planering, säger Olov Danielsson.

Verksamheten på sjukhusavdelningarna och operationssalarna ställer högsta krav på en steril och säker luftmiljö.

– I det här fallet handlar det bland annat om ett BB med akutsalar, där sterila krav ska hållas samtidigt som väldigt många människor rör sig och dörrar som öppnas och stängs, säger Olov Danielsson, projektledare på TKI.

Det löser man genom ett slutfilter som tar bort alla bakterier. Den sterila luften förs sedan in i rummen med varierande flöden beroende på verksamheten i utrymmet.

– Man har styrda luftriktningar mellan rum med olika krav på renhet, och ett larm som indikerar om tryckförhållandena förändras. Det är ett väldigt tekniskt avancerat projekt.