Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Friska fläktar i Skellefteå

Tre gymnasieskolor blir två när kommunen koncentrerar verksamheterna. Skanska Installation ser till att eleverna får bra luft i salarna – och vid svetsarna.

I Skellefteå möblerar kommunen om bland sina gymnasieskolor. Projektet kallas för ABK efter de tre skolor som berörs – Anderstorpsskolan, Balderskolan och Kaplanskolan.

På den sistnämnda lägger man ner gymnasieverksamheten för att istället kunna samla flera mindre grundskolor i lokalerna. Detta innebär att man måste bygga om och ut både Balderskolan och Anderstorpsskolan för att kunna ta emot ett större antal elever.

Undervisningen är i full gång under byggnationen och därför krävs det mycket planering för att få ihop elevernas scheman med byggets tidsplaner. Det löser man genom att hela tiden ha ett tätt samarbete mellan skolan, totalentreprenören Peab och Skanska Installations dotterbolag TKI, som har entreprenaden för både ventilation och VS.

– Vi har haft en gedigen planering innan genomförandet med en bestämd ordning för alla moment så att det fungerar för alla parter, säger Anders Berglund, distriktschef för ventilation på Skanska Installation i Skellefteå.

Eleverna behöver ha bra luft när de studerar. Så en stor del av Skanska Installations arbete på Anderstorpsskolan och Balderskolan består i att installera mer allmänventilation och större aggregat.

Eftersom praktiska utbildningar flyttar från Kaplanskolan då den läggs ner behövs nya lokaler till de praktiska programmen. I dessa lokaler är kraven höga och därför har Skanska Installation tagit fram lösningar anpassade efter lokalernas användningsområde. Bland annat har de installerat en spånanläggning med cyklonfilter och en högvakuumsanläggning med stoftavskiljning till städning av snickeriet.

Skanska Installation har även installerat ett enskilt ventilationssystem till svetsarna. Anläggningen är utrustad med energiåtervinning och ett modernt nyutvecklat patronfilter som fångar upp gaser och stoft.

– Eftersom vi filtrerar luften kan vi även ta till vara på energin i luften. Utan reningen så hade återvinningsaggregatet smutsats ner väldigt mycket, vilket hade gjort den ineffektiv och servicekrävande, säger Anders Berglund.