Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Smarta installationslösningar i Norrköping

Skanska Installations nya servicekontor i Norrköping har flera smarta installationslösningar. Här är larmet kopplat till belysningen för att spara energi och en skärm i korridoren visar projektplaneringen för att spara resurser.

När Skanska Installation i Norrköping renoverade lokaler för att skapa sig ett nytt servicekontor la man ett stort fokus på smarta lösningar. Projektledaren Josef Axelsson är ansvarig för dessa smarta installationer. Han larmar på huvudentrén för att visa hur larmet är kopplat till belysningen. Inom ett par sekunder släcks alla lampor i korridorer och arbetsrum. I de områden ingen vistas i går belysningen ner till 15 procent.

– På larmdisplayen ser vi vilka dörrar som är öppnade under dagen och kan på så sätt undvika att larma på områden där personal befinner sig, säger Josef Axelsson.

I taken sitter den allra senaste generationen av LED-belysning installerad. Men hjälp av reflektorer skapas en varmare belysningstemperatur som påminner mer om de den äldre generationens takbelysning.

– Det ger ett behagligare ljus som påminner mer om dagsljus. Vi tittar också på möjligheten att programmera belysningen så att inomhusljus ändras i takt med dagsljuset utomhus ändrar sig, säger Lars Jägerhed, distriktschef på Skanska Installation i Linköping.

I konferensrummet hänger en stor tv-skärm. Den kopplas automatiskt och trådlöst upp till alla datorer som har ett särskilt program installerat. Det förenklar videokonferenser med arbetskamraterna i Linköping, som numera ingår tillsammans med Norrköpingskontoret i en gemensam serviceorganisation.

Lars Jägerhed leder vägen till byggnadens bakre entré. Här sitter ett larm som även fungerar som porttelefon. På så sätt kan man släppa in leveranser till lagret utan att någon i personalen behöver finnas på plats för att öppna dörren.

Lars Jägerhed är säker på att de flesta kunder kommer att efterfråga smarta installationslösningar inom en ganska snar framtid.
– Miljökraven ökar hela tiden. Smarta installationer är en viktig pusselbit för att kunna bygga grönt och göra energibesparingar, säger han.