Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Tidig planering för bättre resultat

Från dag ett har Skanska Installation varit med och planerat Saabs nya byggnader i Huskvarna. Därför kan man optimera alla installationer.

Försvarskoncernen Saab samlar sin verksamhet i Jönköping-trakten två mil utanför Jönköping, närmare bestämt i Huskvarna där företaget sedan tidigare har kontor. För att få plats med all personal som flyttar från Jönköping-kontoret byggs i ett första skede en ny produktionsfastighet på 3 000 kvadratmeter och senare en ny kontorsfastighet på 8 500 kvadratmeter.

Flytten sattes igång efter att Saab fått förslaget från av en av Skanskas projektutvecklare. Fördelen för Saab är att de sparar mycket pengar på att de slipper transporter mellan kontoren i Jönköping och i Huskvarna. Samtidigt slipper de dubbla abonnemang på exempelvis el och värme.

Eftersom arbetet inleddes efter förslag från Skanska har Skanska Installation fått vara med i projektet sedan start.

– Det innebär att vi har kunnat anpassa hela bygget och ta fram marknadens bästa lösningar baserat på Saabs behov och krav. Det är väldigt ovanligt att få den möjligheten, men Saab litar helt på vår professionalitet. Det är en entreprenörs dröm att få komma in så tidigt i processen, säger Mats Westlund, filialchef el på Skanska Installation i Jönköping.

I produktionsfastigheten har Skanska Installation anpassat alla nödvändiga installationer, från kraft och belysning till data och inbrottslarm. Projekt av denna typ, där Skanska Installation kan använda alla sina kompetenser, är sällsynta.

– Organisatoriskt ställer det stora krav på oss. Fördelen är att vi kan ta hjälp av andra kontor. På Saab sköter vi i Jönköping elsidan och vi får hjälp från Linköping med ventilation. Också tar vi in en underentreprenör för rör, säger Mats Westlund.

Även om installationerna har planerats i ett tidigt skede har de anpassats efterhand som kunden har fått nya behov. Exempelvis planerade Skanska Installation från början med ett ställverk med en kapacitet på 600 ampere, men det visade sig att Saab behöver ett verk som klarar 1 600 ampere.

– Det har i sin tur gjort att vi har ritat om installationerna i byggnaden. Bland annat har vi monterat fyra kanalskenor med vardera 400 ampere i taket. Och vi har fått samordna el med ventilation och rör så att det inte blir några kollisioner mellan installationerna, säger Mats Westlund.