Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Säkra installationer ställer krav

På ytan ska det se hemtrevligt ut. Men under ytan ska det vara som ett fängelse. Säkerhetskraven är höga då man bygger för rättspsykiatrin.

Säkerhetsklassen för ett rättspsyk är hög vilket bland annat innebär att bygget måste göras rymningssäkert. Och att alla installationer måste säkras så att de inte går att dra loss eftersom lösa föremål kan användas som vapen. Skanska Installation var med och byggde det nya rättspsyk i Kristinehamn som har uppförts i ett tomt skal av en befintlig byggnad.

Rättspsyket byggs i princip som ett fängelse, men ska samtidigt vara trevligt att bo i och inte se ut som ett fängelse för att underlätta rehabilitering. Därför är alla säkerhetsinstallationer mer eller mindre dolda. Exempelvis finns det plåt i alla väggar, den dolda ventilationen har rymningsgaller och rumsregulatorerna är byggda i kraftigare material än normalt.

– Det var mycket nytt att tänka på under projekteringsfasen som vi normalt inte behöver bry oss om. Som hur en psykisk sjuk människa tänker och hur vi ska göra med vissa installationer så att de inte går att dra loss. Vi har fått lära oss mycket, säger Ingemar Jonsson, projektledare på Skanska Installation.

För att möta de höga säkerhetskraven samlade beställaren projektörer, montörer, Socialstyrelsen och folk från Kriminalvården till speciella säkerhetsmöten. På dessa möten diskuterades regelverk och man lyssnade till gruppens samlade erfarenhet.

Innan projektet byggde man dessutom två testrum då olika material och installationer kunde provas. Resultatet utvärderades bland annat av de anställda på rättspsyk i Kristinehamn.

– Vi såg hur resultatet blev och vilka konsekvenser det fick för säkerheten. Därifrån gjorde vi sedan val om vad vi skulle installera. Det var väldigt bra, för vi behövde inte ändra något under resans gång.