Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Frisk luft till arresten

Att renovera en byggnad fylld med säkerhetsklassade myndigheter ställer extra stora krav. Det blir inte lättare när arbetet sker i ett tättbebyggt område. Skanska Installation har bland annat monterat ventilation i myndighetskomplexet Rättscentrum.

Bakom polishuset i Malmö har det växt upp ett nytt toppmodernt polishus på åtta våningar som även har länkats ihop med de äldre byggnaderna. Komplexet är det nya Rättscentrum där flera myndigheter samlas: Polismyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Domstolsverket.

De äldre byggnaderna av polishuset, som uppfördes på 1990-talet, ska få säkrare och effektivare lokaler. Totalt handlar det om 30 000 kvadratmeter som ska renoveras. Skanska Installation uppdaterar ventilationssystemet så att det blir betydligt effektivare.

– Vi river ut gammal ventilation, bygger om en del och annat behålls som det är, säger Tommy Åkesson, filialchef på Skanska Installation i Malmö.

Bland annat monteras 600 nya takhängda kylbafflar in i lokalerna.

– Det är en bra teknik att kyla med den ger mycket kyleffekt jämfört med endast ventilation. I den här verksamheten finns ju mycket datorutrustning med stor värmeutveckling.

Eftersom byggarbetsplatsen ligger inklämt mellan byggnader är det inte helt lätt att leverera 600 bafflar som är mellan 1,5 och 3 meter långa. Det blir inte lättare av att Skanska Installation även monterar fyra stycken nya ventilationsaggregat, som var för sig kan väga upp till ett ton. Det ställer höga krav på en smart och väl fungerande logistik.

Lastbilarna får ligga på rulle ute på Ringvägen och komma in i lastzonerna först på förbokade tider. Har man inte bokat leveranstid, eller är sen, så kommer man helt enkelt inte in med materialet.

Då husen inhyser flera viktiga myndigheter är bygget omgärdat av hög säkerhet och alla på arbetsplatsen måste vara säkerhetsgodkända. Inte minst eftersom Kriminalvården har sin verksamhet igång under renoveringsarbetet.

– Vi har arbetat med polishus förr och vet vad det innebär, men här är säkerheten ännu högre. Verktygen måste hela tiden räknas in så att ingenting försvinner. Det man har burit in på morgonen ska med ut på kvällen, säger Tommy Åkesson.

I huset anläggs 80 nya celler som alla förproducerats och sedan rullats in för slutmontering på plats. I varje cell finns uttag för vatten, avlopp och ventilation, som snabbt och enkelt kopplas ihop med det övriga systemet.

– Vi byggde en provcell innan projektet började, för att arbetet ska flyta extra bra.