Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Specialinstallationer i påkostat hus

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala byggs ett modernt hus med stora glaspartier alldeles bredvid områdets äldsta byggnad, ett blekrosa hus med spröjsade fönster. Psykiatrins hus kommer att stå redo att ta emot personal och patienter våren 2013. Skanska Installation fick förtroendet att genomföra ventilationsentreprenaden.

Byggnaden, som ska bli som ett eget kvarter, med egen innergård och huvudentrén vänd mot Uppsala centrum, är på cirka 33 000 kvadratmeter. Den totala investeringen för Uppsala landsting är 900 miljoner kronor. Projektet är en delad entreprenad som drivs av Landstingsservice.
– Det är ett mycket välskött projekt, ordning och reda på allt från tidplaner till ekonomi. Allt flyter på suveränt bra, säger Stefan Andersson, avdelningschef för ventilation på Skanska Installations dotterbolag TKI.

Skanska Installation har varit på plats sedan juni 2011 och i snitt haft tio montörer i arbete, betydligt fler vid arbetstoppar. Projektet är seriöst och påkostat. Egenkontrollerna sköts noggrant, allt ska vara rent, snyggt och säkert – och allt ska bli bra från början.

För att utvärdera material, teknik och säkerhet har ett provhus i två våningar byggts. Det innehåller allt från vård- och samtalsrum till akutintag och alla faciliteter. Här har entreprenörerna testat alla de montage och installationer som nu används i den riktiga byggnaden.

Kostnaden för provhuset är fyra miljoner kronor och det ska så småningom rivas. Men det är inte så konstigt som det kan låta. Pengarna – och tiden – tjänas in på att det sedan görs rätt från början. Att bygga fel är både dyrt och tidsödande.

I provhuset har också alla specialprodukter testats. Speciella produkter som krävs då Psykiatrins hus kommer att vårda patienter som kan vilja skada sig själva eller andra. Undertaken har fått en unik konstruktion, med X-ramsystem, för att de inte ska gå att ta loss. Och en del av donen i vårdrummen, där patienterna kan vistas ensamma, skruvas av samma anledning fast med skyddsgaller över.
– Det här projektet är unikt på grund av det särskilda säkerhetstänket – det är intressant och fyller ett gott syfte, säger Stefan Andersson.