Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Bygger för elevernas framtid

Umeå kommuns äldsta skola får en ny, modern kostym. Resultatet blir att Östtegs skola får bättre inomhusklimat och kan ta emot fler elever.

Östtegs skola byggdes 1887 och är därmed Umeås äldsta skola. Den byggs ut med 900 kvadratmeter för att ge plats till fler barn. Samtidigt renoverar man de gamla lokalerna för att ge ett bättre inomhusklimat.

Skanska Installation tar ett helhetsansvar för installation av kraft, belysning, brand- och inbrottslarm samt ett mer modernt passagesystem.

– Först och främst handlar det om att du snabbt och enkelt kan avlarma skolan och få tillträde till den del du är berättigad till. Då behöver du inte gå omkring med en massa olika nycklar, säger Göran Wikman, ansvarig för installationer inom el på Skanska Installation i Umeå.

Byggnationen vid Östtegs skola pågår parallellt med utbyggnationen av Vegaskolan i Vännäs som ligger tre mil utanför Umeå. Att ha två större projekt med skolor är igång samtidigt innebär en utmaning, samtidigt som det ger en del möjligheter.

– Det finns synergieffekter när man köper in brandlarm och inbrottslarm till två projekt samtidigt. Å andra sidan är utmaningen att personalen med just den specialkompetensen kan bli en bristvara. Men tack vare väldigt engagerade medarbetare flyter jobben på väldigt bra, säger Göran Wikman.