Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Guld för miljön på Nyhemsskolan

I Ängelholm byggs en ny högstadieskola med många moderna miljö- och installationslösningar. Solpaneler på taket och prefabricerade snabbkopplingar är några exempel.

Den nya grundskolan byggs i utkanten Ängelholm och ersätter den tidigare högstadieskolan på samma plats. Skanska installation har totalentreprenad för ventilation och el och uppför byggnaden tillsammans med Skanskas husbyggare i Helsingborgs distriktet.
– När den gamla skolan skulle renoveras insåg man att det var mer kostnadseffektivt att bygga en ny modern skola. Det innebär i sin tur att skolan nu måste uppfylla höga miljökrav, berättar Jan Månsson, projektledare vid Skanska Installation el i Helsingborg.

Miljöbyggnad med höga fuktkrav

Den nya skolbyggnaden på totalt 11 600 kvadratmeter och med plats för 450 elever inklusive särskola, står klar våren 2017.

Hela skolan har höga fuktkrav. Till och med gipsskivorna ska fuktkontrolleras och Skanska Installation jobbar efter en särskilt framtagen fuktsäkerhetsplan.

För att kontrollera att arbetet sker på rätt sätt har både Skanska Installation och beställaren hjälp av varsin extern fuktkonsult. De ser till att skolbyggnaden uppfyller fuktkraven för Miljöbyggnad Guld.

– Vanligtvis läggs 20 procent av resurserna på att bygga en skola och 80 procent på att förvalta den. Här har beställaren istället valt att lägga de största resurserna på att bygga en så underhållsfri skola som möjligt, säger Jan Månsson.
 
Tidig planering för avancerade lösningar

Nya Nyhemsskolan ska även möta miljökraven för ljud enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär bland annat extra ljudisolering och ljuddämpande specialgolv i musikrummen.

Skanska Installations närvaro i ett tidigt skede av planeringsprocessen har även lett till ett flertal speciallösningar. Bland annat tittar man på möjligheter att använda olika slags prefabricerade snabbkopplingar.

I samlingssalen, huvudbyggnadens hjärta, installeras ett avancerat ljud- och ljussystem vid scen och läktare. Och i klassrummen tittar man på lösningar som interaktiva undervisningstavlor eller tv-skärmar.

Det finns också planer för ett solcellstak på idrottshallen.
– Vi räknar på kalkylen, det handlar om att väga ekonomi mot effekt. Solceller kostar mer men solenergin kan användas för driva skolan. Det är sådana här beräkningar som gör projektet utmanande och samtidigt driver utvecklingen framåt, säger Jan Månsson.