Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Sveriges största reservkraftverk

29 500 hästkrafter ska se till att sjukhuset NKS aldrig står utan el. Skanska Installation hade hand om installationen av de tio sextoncylindriga motorerna.

Reservkraftverket som vid eventuella avbrott ska förse Nya Karolinska Solna med värme och el är placerat på sjätte våningen i Teknikhuset, eller byggnad U3 som huset också heter. I vanliga fall huseras reservkraftverk i källaren, men i detta fall är det inte möjligt då utrymmet i källarplanet äts upp av nedfarten till garaget.

Kraftverket består av tio motorer. Maskinerna är enorma vidunder som i det närmaste kan beskrivas som stridsvagnsmotorer för att ge rättvisa åt deras storlek. De är 3,2 meter långa, 1,8 meter breda, har 16 cylindrar och en slagvolym på 70,8 liter diesel. Varje maskin stoltserar med 2 950 hästkrafter, vilket är kraft nog för att generera 2 MW per motor. Tillsammans med en dieseltank som rymmer 600 liter kan reservanläggningen förse hela sjukhuset med el och värme i en och en halv vecka.

Om ett strömavbrott skulle inträffa kommer ingen på sjukhuset att märka något, inte ens en lampa kommer att blinka till, så patienter med livsuppehållande behandling påverkas inte. Anledningen är att tio stora svänghjul, ett för varje motor, alltid står och snurrar, dygnet runt året om. Om det uppstår ett spänningsfall från den externa leveransen kommer dessa att snurra vidare i ytterligare några ögonblick. Via en generator kommer hjulen förse sjukhuset med el i tre till fem sekunder.

Tack vare att varmvatten alltid cirkulerar i motorerna så håller de konstant sin arbetstemperatur. Därför kan de gå från stillastående till full produktion på en sekund. När maskinerna körs igång används vattnet istället till att kyla motorerna. Värmen från vattnet går dock inte till spillo – den plockas upp av en värmeväxlare och värmer sedan upp hela sjukhuset. Värme plockas även upp från lameller som är placerade ovanför motorerna och fångar upp den värme som stiger från maskinerna. Dessutom används värmen från rökgaserna, från vilka man filtrerar bort partiklar och plockar bort kväveoxider.