Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Skanskas största projekt någonsin

Sedan 2010 har arbetet med sjukhuset Nya Karolinska Solna gått på högvarv med planering och logistik. Bland 300 bodar och ungefär 1 500 byggarbetare finns Skanska Installation, med mellan 25 och 35 montörer och 13 tjänstemän.

Nya Karolinska Solna består, förutom av sjukhusbyggnader också av garage, laboratorier och teknikbyggnader. En byggnad på 18 000 kvadratmeter ska försörja hela sjukhuset med exempelvis elkraft och reservkraft och de installationerna står Skanska för.

Men Skanska Installations första överlämning är ett garage på nio våningar med plats för 800 bilar. En mental milstolpe, menar Stefan Engman, projektledare:– Vi har jobbat väldigt hårt under året och därför blir det här överlämnandet mentalt viktigt. Det bekräftar vår kunskap och kompetens att göra stora och komplexa projekt. Det här blir en sporre för oss då vi fortsätter med alla de delar som kvarstår.

Skanska Installation var med redan tidigt i processen och det har bidragit till att optimala lösningar har kunnat tas fram. Samtidigt har designfasen har pågått parallellt med att produktionen av flera byggnader har påbörjats. Något som inneburit att vissa lösningar som man trott skulle vara de bästa inte riktigt har fungerat – då har man fått projektera om.

Varje vecka får alla montörer ett personligt startkort, med riskinventering och en exakt beskrivning av vad montören ska arbeta med. Något som vanligtvis sker en gång för hela projektet. Vid varje moment upprättas också en kontrollplan. När en kabelstege ska monteras börjar montören med att kontrollera och dokumentera. Allt som görs loggas i ett gemensamt system som hanterar hela sjukhusbygget.

På grund av certifieringar och miljöhänsyn är kraven på dokumentation och riskhantering gedigna. Varje produkt som ska användas måste beställas med längre framförhållning då den ska kontrolleras, dokumenteras och godkännas av Byggvarubedömningen, som gör en miljöbedömning av varje vara, innan den får användas.

Flera timmars arbete på sekunden

Användandet av BIM – Building Information Management – har underlättat arbetet med Nya Karolinska Solna avsevärt. En virtuell modell av bygget gör att krockar under byggets gång undviks och att problem lättare kan förutses och förhindras. Andreas Udd, BIM-ansvarig på Skanska Installation, var med och implementerade metoden när bygget drog igång. Uppgifter hämtas från ritningarna i BIM och används som grund för beräkningar av material- och tidsåtgång i processen. Programmet vet till exempel hur mycket armaturerna kostar, hur många som behövs och hur lång tid det tar att montera dem. En produkt prissätts en gång och sedan vet programvaran vad det kostar genom hela projektet. Innan BIM gjordes det här manuellt – så tidsbesparingen är enorm. Förutom produktionskalkyler och tidsplaner får Skanska Installation automatiskt uppdaterad dokumentation. Allting finns samlat och kan bara skrivas ut. Det som förr kunde vara tusen timmars arbete finns nu på papper med en knapptryckning.