Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Sveriges största smarta brandlarm

Ett sjukhus stort som 45 fotbollsplaner kräver omfattande brandlarm. Skanska Installation i Luleå fick uppdraget att montera de 11 000 multidetektorer som krävs.

När det 320 000 kvadratmeter stora sjukhuset Nya Karolinska Solna, NKS, står klart i juni 2017 kommer det vara världens största OPS-sjukhus, det vill säga ett sjukhus som drivs genom offentlig och privat samverkan.

Skanska Installation i Luleå har fått i uppdrag att installera och driftsätta brandlarmet i samtliga nya delar av sjukhuset.

– En av anledningarna till att vi fick uppdraget är att vi tidigare gjort ett av de största brandlarmsystemen i Sverige, i Aitik-gruvan. Vi har handplockat olika kompetenser från kontoren i Luleå, Umeå, Sundsvall och Stockholm, säger Kurt Johansson, filialchef vid Skanska Installation i Luleå.

Bland annat installerar man 11 000 multidetektorer som knyts ihop i ett redundant system. Allt för att säkerställa ett heltäckande brandskydd.

– Det innebär att alla system kommunicerar i båda riktningarna för att minska sårbarheten, säger Kurt Johansson.

Multidetektorer har sensorer för både rök och värme, samt en optisk detektor vars känslighet kan styras efter olika förutsättningar och behov under dygnets timmar.

– I en köksmiljö kan vi till exempel acceptera stekos under dagtid. Men efter klockan 18 på kvällen är den optiska detektorn känslig för rök. Brandlarmskraven är extra höga där det finns många sovande människor.

Med ett speciellt mätinstrument kontrolleras varje sektionsslinga på varje våning redan i samband monteringen. Om det finns fel på en slinga eller om någon detektor är felkopplad får på så sätt Skanska Installation direkt veta var man ska felsöka. Det minimerar felkopplingar och ger en väldigt effektiv driftsättning.

Förutom brandlarmet monterar Skanska Installation även inbrottslarm och passagesystem till runt 2 000 dörrmiljöer. Även ett hundratal övervakningskameror sätts upp mellan byggnader och i de många transportgångarna.

Kurt Johansson ansvarar för delar av arbetet och är därför i Stockholm minst en gång i månaden.

– Ett så här stort projekt kräver väldigt mycket samordning. När det är nyproduktion ska man samsas med alla installationsdiscipliner. Därför är det extra viktigt att vi hjälper varandra för att klara tuffa tidsplaner.

För att göra arbetet på NKS ännu snabbare använder Skanska Installation egenutvecklade BIM-program som drastiskt reducerar tidsåtgången för driftsättning, dokumentering och framtagning av drift- och skötselunderlag. Det sparar in månader i tidsåtgång.

– Programmen ger stora besparingar till NKS-projektet. Vi hade till exempel räknat med flera tusen timmar arbete för att dokumentera NKS. Nu gör vi det på fyra timmar. Det är en hyfsad besparing, säger Patrik Lagergren, programmeraren på Skanska Installation som står bakom systemet.