Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Energismart lösning med konventionell teknik

Projektet Folkhälsohuset drevs som en samverkansentreprenad mellan Skanska Installations dotterbolag TKI och NCC. Beställaren, Akademiska hus, har själv stått för projekteringen, men Skanska Installation var tidigt med och hjälpte till med de omfattande klimatberäkningarna.
– Vi har gjort installationer i ett helt nytt hus med höga energikrav, med helt konventionella metoder. Den goda effekten har vi uppnått genom att vi från start haft energisparmålen i fokus, berättar Börje Eriksson, teknisk rådgivare på Skanska Installation.

Under entreprenaden undersökte Skanska Installation alla möjligheter för att ytterligare kunna sänka byggnadens energikostnad. Man mätte hur mycket ström olika enheter drar och hur mycket värme de avger. Allt påverkar ju slutresultatet. Dessutom utreddes alternativa energikällor som säsongslagring av värme och kyla i berggrunden, men det föll på grund av att det var för svårt och dyrt att borra på platsen.

Till slut landade Skanska Installation i beprövad teknik, men valde att tillämpa den på ett annorlunda sätt. Förutom omkring 700 kontorsplatser rymmer de två nedre våningarna undervisningslokaler, vilket är något av en klimatutmaning.

– Det kommer att vara mycket folk i förhållandevis små lokaler och vi har beslutat oss för en något annorlunda lösning, säger Börje Eriksson.

Akademiska Hus valde att tillåta rumstemperaturen att stiga till 26 grader, vilket gör att man kan ha högre temperaturer på både luft och vatten till kylbafflarna.

Istället för normala 15–16 grader på kylvattnet har Folkhälsohuset 19–20 grader.

Kylbafflarna i det här systemet blir också självreglerande, utan drag och kallt i rummet. Stiger temperaturen i rummet ökar effekten och tvärtom. Det gör systemet enklare och billigare.

– Vi får högre rumstemperaturer i byggnaden och sparar kylenergi. Jag tror inte att folk som arbetar där kommer att ha någon större invändning, eftersom Akademiska hus hyresgäster ofta är borta sommartid när det är som varmast, säger Börje Eriksson.

Alla val kring fläktar, maskiner och system gjordes efter elförbrukning, så att systemet ska bli så energisnålt som möjligt.

Börje Eriksson tycker att det varit spännande att hitta nya förutsättningar för beprövad teknik.

– Vi höjer ribban successivt och det är nog så intressant. Genom direkt teknikutveckling kan vi spara mycket, säger han.