Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Goda utsikter med prefabricering på Malmö Studio

I centrala Malmö byggs en ny mötesplats för forskning, kultur och näringsliv. För Skanska Installation innebär bygget på Malmö Studio såväl prefabricering som en mängd specialinstallationer.

Malmö Studio omfattar lokaler för restauranger, hotell, konferens och butiker. Här finns även plats för företagshotell och en blackbox-studio som kan användas till teater, tv-inspelningar och konferenser.

Tanken med husets breda användningsområde är att skapa möten mellan olika företag, branscher och verksamheter. Samtidigt innebär det att Skanska Installation har fått i uppdrag att montera ett stort antal installationer av högst varierande typ.

Specialanpassad armatur

Många av installationerna ska få plats ovan undertak. Bland annat finns här ett stort antal kylbafflar med LED-belysning och specialarmatur. Den senare har Skanska Installation tagit fram tillsammans med sin leverantör Glamox Luxo för att lösa utmaningen med platsbristen vid montering.

För att göra huset ännu mer flexibelt har Skanska Installation använts sig av en kombination av två standarder för fastighetsautomation – KNX och Dali. De två systemen gör det möjligt att programmera varje enskild installation, från närvarodetektorer till armaturer. Det gör i sin tur att man kan anpassa installationerna efter varje hyresgäst specifika behov – exempelvis kan en lampa programmeras till att lysa med 60 procent medan nästa lyser med 80 procent. Om behovet förändras kan inställningarna också ändras.

– Det är första gången vi använder ett KNX-system tillsammans med ett Dali-system fullt ut i hela fastigheten, säger Lars Nilsson.

Prefabricering förenklar monteringen

Mycket av installationsarbetet har underlättats genom att Skanska Installation har beställt förborrade hål i de prefabricerade profiler som används i huset. Tomrör och dosor har skickats iväg till fabriken där de har gjutits fast i väggarna.

– Eftersom utrymmet till installationer är begränsat så måste vi tänka på var vi sätter installationer. Genom att fabriken förborrar och lägger in rör i profilen behöver vi bara dra tråd i rören och sätta apparater i dosorna. Det spar både utrymme och tid, säger Lars Nilsson.

Malmö Studio ska stå klart i oktober 2016 då hotellet invigs. Arbetet med hyresgästanpassningar i företagshotellet fortsätter in i 2017.