Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Malmö Live – en riktigt stor utmaning

Specialutvecklad ventilation i stolar, inmonterade befuktningsanläggningar och akustik i världsklass. För att lösa alla utmaningar på Malmö Live har Skanska Installation fått vara väldigt kreativa.

Den andre maj 2015 slog Malmö Live upp portarna. Det är Malmös nya konsert- och kongresshus och består av tre huskroppar som förbinds med varandra av ett gemensamt entréplan.

Komplexet inrymmer en kongressdel, ett hotell och en konsertsal.

Just konsertsalen ställer särskilda krav på konstruktionen, bland annat måste luftfuktigheten vara helt rätt. Därför har Skanska Installation levererat ventilationsaggregat med inmonterade befuktningsanläggningar till Malmö Live.

Även ljudkraven är väldigt höga i konsertsalen som har en akustik i världsklass. Salens användningsområde ställer också särskilda krav på ventilationen.

– Vi har löst det med ljuddämpare och låga hastigheter på luftflödet. Konserthuset är ett eget hus i huset, helt avvibrerat och avskilt mot resten. Inga ventilationsrör får ligga stumt mot någonting, säger Niclas Håkansson, projektledare på Skanska Installation.

Dessutom är de flesta av konserthusets 1 600 stolar försedda med egen ventilation, något som är helt unikt på marknaden.

– Stolsbenet är själva donet för att få ut rätt mängd luft i salen. Detta har tagits fram särskilt för detta projekt, säger Niclas Håkansson.

Eftersom det är väldigt högt i tak i konsertsalen lämnas endast ett litet utrymme för installationer och det är tajt att få plats med alla ventilationsrör, sprinklerrör, VS-rör, kabelstegar och armaturer. För att klara utmaningen jobbade alla montörer från Skanska Installation med BIM, byggnadsinformationsmodellering, och 3D-modellering. Det gör att man kan se installationen från alla vinklar och därmed upptäcka vilka installationer som eventuellt krockar och snabbt ta förändringsbeslut.

Skanska Installation har även en relativt komplett leverans på elsidan till Malmö Live i sin helhet: högspännings- och lågspänningsställverk, brandlarm, passagesystem, datanät, belysningsinstallationer samt alla armaturer.

– Helheten av projektet är vidden och styrkan i vår leverans. Vi är en komplett leverantör av samtliga discipliner, vi har eget folk som levererar alla tekniska detaljer och det är förhållandevis unikt, säger Magnus Leonardson, projektledare på Skanska Installation.

Skanska Installation har bland annat dragit tiotusentals meter elkabel inne i konserthuset för att möta behovet av högtalare, dimmer till belysning, strålkastare, allmänbelysning, kraftuttag och datanät.

All belysning i konserthuset är fullt integrerat i salens Show control-system som styr takbelysning, väggar, strålkastare och scenbelysning.

Eftersom arkitekten haft ganska specifika önskemål om utseendet på bygget har Skanska Installation utfört en del specialbeställningar.

– Armaturdesignen är speciellt framtagen för det specialdesignade undertaket. Vilka mått de ska ha och hur mycket ljus som ska komma ut har medfört höga krav på leverantören, säger Magnus Leonardson.

För att möta arkitektens önskemål har även samtliga ytterväggsgaller med avluft och uteluft på fasaden fått samma storlek och utseende som intilliggande fönster.

På Malmö Live är det ovanligt många aktörer som ställer olika typer av krav. Malmö Stad är fastighetsägare, samtidigt som hotellföretaget Choice och Malmö Symfoniorkester som blivande hyresgäster har mycket att säga till om.

– Vi har stort fokus på samverkan i projektet, allt från den slutliga nyttjaren till oss som är ansvariga för design och teknik, säger Magnus Leonardson.

Eftersom Skanska Installation varit med i projektet från start har bolaget haft stora möjligheter att påverka installationerna.

– Vi designar själva och hanterar projekteringen fullt ut. Vi tar därmed ett väldigt stort ansvar för att se till att den tekniska lösningen ska fungera och att beslutsprocessen drivs framåt. Det kräver mycket av hela organisationen, och vi har den tekniska erfarenheten från tidigare projekt.