Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Malmös första klippa

I utkanten av Malmö bygger Skanska sitt nya regionkontor, Klipporna. Kontorskomplexet ska delas med bland annat Siemens. Skanska Installation bidrar till bygget med sin kompetens inom el.

Några språngsteg från köpcentret Emporia i utkanten av Malmö byggs det hus som ska bli Skanskas nya regionkontor. Totalt kommer man bygga tre huskroppar, som tillsammans bildar kontorskomplexet Klipporna, vars namn har sitt ursprung i att husen ska likna klippor.

De företag som flyttar in i komplexet kan välja att skaffa kontorsytor på mellan cirka 500 och 7 000 kvadratmeter. Skanska själva kommer att använda 7 500 kvadratmeter från det att de flyttar in i juli 2014. Siemens kommer att flytta in sitt lokala kontor i grannhuset exakt ett år senare.

Eftersom Siemens är ett teknikföretag har de framtida grannarna ingått i ett samarbete kring just teknik och Skanska Installation har använt en del Siemensprodukter i bygget.

– De vill gärna ha sina egna produkter i lokalerna där de sitter. Vi har köpt strömskenor av Siemens och vi har även installerat deras brandlarm i byggnaderna. Siemens entrésystemet installeras endast i deras del av byggnaden eftersom andra hyresgäster kan ha avtal med andra leverantörer, säger Lars Nilsson, projektledare vid Skanska Installation.

Klipporna byggs med energieffektivisering och miljö i tankarna. Bland annat satsar man på en grön bilpool, grön el, cykelparkeringar och snedställda fasadelement som minskar solinstrålningen och därmed behovet av att kyla lokalerna. Lokalerna kyls med markkyla genom Skanskas egenutvecklade Deep Green Cooling. Dessutom anläggs en grön yta på taket för att främja den biologiska mångfalden.

Energianvändningen kommer att ligga cirka 50 procent lägre än vad Boverkets byggregler dikterar och projektet miljöcertifieras enligt LEED, på den högsta nivån Platinum, och är även en EU GreenBuilding.