Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Täta kanaler och rena rum

Egenproducerade trekantiga specialkanaler, dubbel provtryckning och en komplett uppbyggd operationssal på prov. Skanska Installation tar till många åtgärder för att hålla ute virus och bakterier från de nya operationssalarna på Centralsjukhuset i Karlstad.

I Karlstad pågår ett projekt som officiellt heter ”Ersättningslokaler Operation Öst”. Konkret innebär det att två operationsavdelningar slås ihop till ett när man bygger ett nytt modernt operationshus med totalt 20 salar.

Arbetet med operationsavdelningen sker i två etapper. Skanska Installation ansvarar för alla ventilationsinstallationer. Först byggs ett nytt hus som tas i bruk innan man påbörjar ombyggnaden av de befintliga lokalerna.

När Skanska Installation kom in i projektet hösten 2011 fanns det endast grova skisser av projektet. Inga bygghandlingar var färdiga eftersom projektledningen beslutat att redan vid ritbordet involvera både medarbetare och leverantörer.

– Bygghandlingarna tog alla aktörer fram tillsammans. För att klara det styrs projektet mot en fast summa pengar och vi följer upp ekonomin varje månad. För att de ska fungera så måste alla iblandade ge och ta. Det är ett annorlunda sätt att jobba, men det fungerar bra, säger Per-Olof Henriksson, distriktschef vid Skanska Installation i Karlstad.

En operationsavdelning har tekniktäta salar med höga renhetskrav. Detta ställer bland annat stora krav på flödesbalanserna i ventilationen för att hålla ute virus och bakterier.

– Det måste vara ett högre tryck i operationssalar än i övriga sjukhuset för att partiklar ska tryckas ut och hållas till ett minimum i salen. Därför måste vi vara extra noggranna så att alla montage blir täta, säger Per-Olof Henriksson.

För att se till att alla montage är gjorda på rätt sätt så provtrycks samtliga ventilationskanaler och rum när installationerna är klara. Men redan innan projektet startade började Skanska Installation att kvalitetssäkra sitt arbete.

– Vi byggde faktiskt en operationssal på prov för att testa så att alla installationer fungerade som de ska, säger arbetsledaren Johan Werner-Ortfeldt.

Dessutom bygger Skanska Installation själva alla rektangulära kanaler till salarna i sin egen verkstad. Det ger en snabbare leveranstid och en högre kvalitet, men framförallt ger det företaget möjligheten att redan i verkstaden provtrycka kanalerna.

– Det gör att trycket och stagningen i ventilationen blir bättre. Dessutom kan vi ta fram speciallösningar när det behövs. Till exempel har vi tillverkat en trekantig kanal som anslutning till en fyrkantig i hörnen på operationsrummen.

För att underlätta byggandet lägger Skanska Installation in alla sina installationer i programmet BIM 360, där även de andra entreprenörer lägger in el, VA, rörpost och sprinklersystem.

– Tack vare datorprogrammet har vi full visuell koll redan innan installationerna görs. Dessutom har vi regelbundna möten och uppföljning tillsammans med de andra aktörerna för att undvika krockar, säger Johan Werner-Ortfeldt.

Kontrollerna görs med hjälp av en app där man i surfplattan kan kommentera sådant som behöver åtgärdas och sedan grönmarkera dessa när de är åtgärdade.

De nya salarna kommer att provköras under 2015 för att tas i bruk 2016. Hela projektet ska stå klart vid årsskiftet 2017–2018.