Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Högtryck i Hammarbydepån

SL bygger en ny verkstad på 15 500 kvadratmeter för sina servicefordon. Förutom värme, vatten och sanitet kräver det unika projektet i Hammarbydepån även ledningssystem för både smörjolja och tryckluft.

Storstockholms lokaltrafik, SL, ska flytta sin verkstads- och underhållshall från Slakthusområdet utanför Globen eftersom den eftertraktade marken ska användas till nya bostäder.

Istället bygger man nu Hammarbydepån, belägen mellan t-banestationerna Skärmabrink och Blåsut i Stockholm. Multihallen är till för SL:s servicefordon för banunderhåll av tunnelbanenätet och kommer att rymma en lagerdel, plats för uppställning av fordon och fordonsverkstad.

Skanska Installation levererar bland annat värme, vatten och sanitet till projektet, som har inneburit en del utmaningar på grund av höga takhöjder i kombination med rälsdragning inne i hallen.

– Periodvis har det varit svårt att komma fram med liftar och annan utrustning på det ojämna underlaget. Men vi löste det genom att lägga ut körplåtar som liftarna kunde åka på, säger Nils Moberg, avdelningschef rör på Skanska Installations dotterbolag TKI i Stockholm.

Skanska Installation har dessutom monterat vattenledningar, gasledningar, tryckluft och närmare två kilometer ledningar för olja.

– Det är en avancerad anläggning med olika typer av ledningar. Det är ett riktigt krångligt jobb med många speciallösningar och mycket svetsning. Till exempel duger inte vanliga klämringskopplingar till oljeledningarna, där har vi istället använt hydraulkopplingar som motstår det höga trycket.

De åtta till tio oljeledningarna löper parallellt längs den gigantiska verkstadens väggar för att snabbt kunna serva fordonen. Smörjolja fylls på i servicevagnar som sedan kan åka ut och serva tunnelbanenätet nattetid.

– Det här är ganska unikt för oss och är inte något vi gör varje dag. Med tanke på att det är högre tryck än vanligt i systemet är det också svårare att få det tätt, förklarar Nils Moberg.
Tryckluften löper som en ringledning runt den 15 500 kvadratmeter stora byggnaden, med ett antal uttag var tjugonde meter. Den används till tryckluftsdrivna maskiner och till att blåsa rent saker.