Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

”Så här borde det alltid fungera”

Nu är också Gammahuset, det tredje och sista huset i Karolinska Institutets Science Park klart. Att det är samma entreprenörer som byggde de första två husen som också byggde det tredje gjorde att inga kunskaper försvann på vägen.
– Det är alltid en utmaning att bygga labb, det är väldigt föränderligt, säger Ralf Lundqvist, projektledare på Skanska Installation.

Karolinska Institutets Science Park är ett laboratoriekomplex för forskning och innovationer. Här finns såväl akademiker som privata företag och företag kopplade till Karolinska Institutet. Laboratoriekomplexet består av husen Alfa, Beta och Gamma, som har samma karaktäristiska utseende med ovala, sju våningar höga, huskroppar. Den sammanlagda bruttoarean är ungefär 33 000 kvadratmeter.

I Gammahuset har Skanska Installations stått för alla VVS-installationer. Rör- och ventilationsdragningar har gjorts så flexibla som möjligt, för att kunna anpassas till olika hyresgästers behov.

I rännor i golvet går försörjningsrör som dras upp genom så kallade sorkhål. På det sättet kan inredningen enkelt flyttas mellan olika rum. Första gången tekniken användes var på 1990-talet, i Scheelelaboratoriet i Stockholm.

Margareta Lindblom, projektledare för Gamma, menar att det är ett fint exempel på ett gott samarbete:

– Gamma är ett välplanerat samverkansprojekt – så här borde det alltid fungera. Såväl byggherre som projektörer och de stora entreprenörerna resonerar öppet och vi tar gärna emot förslag på förbättringar.

Ralf Lundqvist på Skanska Installations dotterbolag TKI berättar att platschefen var väldigt duktig på tidsplanering och att arbetet lades upp så att de olika arbetslagen flyttade runt mellan olika områden och kunde arbeta ostört på varje ställe.

– Vi hade extremt goda förutsättningar att utföra ett bra jobb. Alfa- och Beta-husen fick inga anmärkningar alls – besiktningsmännen stod upp och applåderade. Gamma gick minst lika bra.

Den goda planeringen ledde bland annat till materialbyten som förenklade montagen under arbetets gång. En annan sak som är speciellt och som ytterst sällan händer är att det i stort sett var samma entreprenörer som byggde Gamma, som också byggde Alfa och Beta.

– Det var ett vanligt anbudsförfarande, men samma huvudentreprenörer tog det här i full konkurrens. Eftersom vi lär oss hela tiden innebär det ju att det tredje huset blev ännu bättre än de första två, säger Margareta Lindblom.