Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Uppdrag: Säkerhet

Norrbottens flygflottilj, F21, i Luleå har ett av världens största flygövningsområden där både svenska och andra länders flygvapenförband övar. Skanska Installation har serviceuppdraget för samtliga elinstallationer på området.

En av huvuduppgifterna för F21 är att bevaka Sveriges luftrum. För att verksamheten ska kunna flyta på dygnet runt behöver basen underhållas. Det är ett uppdrag som Skanska Installation har fått och som innebär att man ser till att belysning, brandlarm, sprinklersystem och andra elinstallationer på området fungerar som de ska. När exempelvis ett lysrör går sönder lägger F21 en beställning till Skanska Installation, som kommer och byter ut det.

I anslutning till landningsbanan ligger F21 Räddningstjänsten Kallax – en militär räddningstjänst för alla typer av flygplan. Eftersom drift och justering av brandlarm och styrskåp ingår i serviceavtalet justerar Skanska Installation även räddningstjänstens portautomatik. Den gör att alla portar far upp vid ett larm – räddningsfordonet har nämligen 20 sekunder på sig att vara utanför stationsbyggnaden och 90 sekunder på sig att köra ut till slutet av landningsbanan.

– Vid sådana tillfällen gäller det att allt verkligen funkar som det ska, vilket vi ansvarar för genom vårt uppdrag, säger Rolf Nyström, en av serviceteknikerna som är handplockade för att utföra uppdrag på F21.

F21 har väldigt hög säkerhet och alla som ska arbeta på området måste lämna in en ansökan om säkerhetsprövning. En sådan tar oftast ett par veckor att få igenom. Det innebär att det inte är helt enkelt att ta in vikarier eller extraresurser vid behov.
– Precis som med alla uppdrag gäller det att planera i god tid. Vi har en lång och god relation med personalen på F21, så det mesta brukar gå att lösa med lite planering, säger Urban Lundberg, serviceledare på Skanska Installation i Luleå.

Serviceavtalet med F21 har Skanska Installation haft sedan år 2000. Avtalet omfattar sedan 2013 även Tåme övningsområde, vilket är beläget mellan Skellefteå och Piteå, samt Vidsel Test Range, ett 1 650 kvadratkilometer stort övningsområde där man bland annat utför robotförsök.

– Övningsbaserna har mycket belysning och elektronik, så det blir en hel del belysning och annan el att se över och byta ut. Vi har en till två man som servar dem regelbundet., säger Urban Lundberg.

Förutom själva servicen brukar Urban Lundberg ofta ge förslag på saker som kan förbättras på flygbasen, där belysning ofta kan vara igång i stort sett hela dagen.

– I lokaler som inte används dygnet runt föreslår jag exempelvis belysningsstyrning. På så sätt står lyset bara igång när någon är där, vilket ger stora besparingar på en anläggning av denna storlek.