Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Samarbete och erfarenhet bakom miljöcertifierat köpcentrum

25 oktober 2012 öppnade ett av Skandinaviens främsta köpcentrum, Emporia, i Hyllie i Malmös sydöstra delar. Skanska Installation fick i uppdrag att genomföra installationer av elkraft – allt från högspänning till 230 volt i vägguttaget – och datanät, larmsystem för brand och inbrott samt belysning. Ett uppdrag med ett värde på omkring 130 miljoner kronor.

Emporias handelsyta är på 93 000 kvadratmeter. Fördelade på tre plan ligger 220 butiker, restauranger och kaféer. På taket ligger en stor, öppen park. Emporia kommer också att bli det första köpcentrum i Sverige som miljöcertifierats enligt BREEAM. Detta har ställt särskilda krav på installationerna, bland annat avseende energisparåtgärder och val av material.

Byggtiden har sträckt sig över fem år. Emporia har därför handplockat alla personer i projektgruppen och konsekvent anlitat erfarna leverantörer för att säkerställa att projektet kunnat hålla den kvalitet och flexibilitet som krävts.

Underentreprenörerna har varit med och påverkat tidplanen och allt samarbete har utgått från det goda arbetsklimat som skapades i projektet. När man som entreprenör själv kan styra och planera sina moment i samarbete med andra på bygget, ökar effektiviteten.

– Vi har uppskattat arbetssättet enormt, att få vara delaktig i hur projektet växer fram gör att vår specialistkompetens kommer till sin rätt, säger Georg Nilsson, distriktschef på Skanska Installation i Malmö.

Under sommaren 2012 arbetade 80 montörer med systeminstallationer vid Emporia. Parallellt startade hyresgästanpassningarna.

Valet av armaturer är viktigt för att ge den rätta känslan i Emporia. Allmänbelysning och dekorativ belysning ute och inne testades på plats, för att bland annat visa hur ljuset föll och hur många lux som behövdes, innan det slutliga beslutet togs.

Byggherrens säkerhetskrav var höga och omfattade regler för hjälmar, varselkläder, glasögon, handskar och skor. Riskbedömningar gjordes i varje enskild situation. Rökförbud och förbud mot musikanläggningar infördes.

Skanska Installation har tidigare medverkat bland annat vid byggena av köpcentrumen Nova Lund, Entré Malmö och Toftanäs handelsområde.