Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

ESS i Lund

Det är en av världens största forskningsanläggningar och kan studera material på atom- och molekylnivå. Skanska Installation är en del av samverkansprojektet som bygger European Spallation Source.

I utkanten av Lund byggs European Spallation Source, ESS, som kommer att bli världens kraftfullaste neutronkälla. Anläggningen kan liknas vid ett jättelikt mikroskop som kan studera material på atom- och molekylnivå.

Skanska Installation ska leverera och montera ventilation, el och brandlarm till det stora projektet.

– Skanska Installation skickade in ett konkurrenskraftigt underlag som ingav förtroende. Dessutom hade de ett bra pris och vill jobba som vi vill – som ett samarbetsprojekt, säger Trevor Lowerson, Construction manager for Mechanical, Electrical and Plumming på ESS-bygget, som var ansvarig för upphandlingen.

Exakt vad Skanska Installation ska installera på ESS är inte ännu helt klart. Partikelacceleratorn är nämligen inte färdigutvecklad än – det är något som forskarna ändrar efterhand som tekniken utvecklas. Därför är det inte heller anläggningens slutgiltiga utformning helt fastställd.

– Hur omfattande kontraktet blir vet vi därför inte i dagsläget, men det är riktigt stort, säger Jonas Magnusson, affärsutvecklingschef på Skanska Installation.

Redan innan kontraktet var påskrivet utförde Skanska Installation en del uppdrag på ESS-området. Bolaget anlitades i ett tidigt skede av ESS med en uppdragsform som projektet kallar för pre-work. Det är begränsade kontrakt på lite mindre, fast väldigt viktiga, arbetsuppgifter som ännu inte är upphandlade men som måste lösas omgående för att bygget inte ska tappa fart.

Arbetet går bland annat ut på att installera högspänningskabel på ESS-området, vilka ska förse hela anläggningen med elektricitet.

– Dessutom håller vi på att installera jordlinor som gjutits in i betongplattan i tunneln och som senare ska anslutas till acceleratorn. Det är viktigt att jorda hela konstruktionen eftersom det i en sådan här stor anläggning kan uppstå spänningsskillnader mellan ena änden till andra. Det skulle kunna skada både utrustning och personal, säger Jonas Magnusson.

Projektets storlek påverkar flera av Skanska Installations kontor – bolaget kommer att använda resurser från Malmö, Lund och Helsingborg.

– Dessutom kommer vi att utnyttja resurser, framförallt kunskap, från andra kontor, säger Jonas Magnusson.

Ett sådant exempel är de BIM-program som Skanska Installation utvecklat till bygget av jättebygget Nya Karolinska Solna, NKS. Programmen automatiserar bland annat dokumenteringsarbetet och har vid NKS sparat in tusentals timmar med manuellt dokumenteringsarbete. Det kan man få stor nytta av vid ESS.