Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Starka krafter ställer särskilda krav

Citytunneln är en järnvägsförbindelse genom – och under – Malmö som öppnades för trafik i december 2010. Dubbelspåret är 17 kilometer långt och 6 kilometer går genom en tunnel under centrala Malmö. Två stationer är underjordiska, Malmö C och Triangeln, medan Hyllie station ligger ovan jord. Skanska Installation har bland annat installerat kraft och belysning på samtliga stationer, till ett värde av 130 miljoner kronor.

Citytunneln började byggas 2005. Under tre års tid, 2007 till 2010, arbetade omkring 40 montörer från Skanska Installation där med installation av elkraft och belysning.

Tunnelns främsta uppgift är att göra den gamla säckstationen Malmö C till en genomfartsstation så att mer tågtrafik kan köras i Skåne och över Öresundsbron. Att Malmö C byggdes till med en underjordisk del och blev en station med genomgående trafik ökade stationens kapacitet avsevärt.

Krafterna som skapas i en tunnel som Citytunneln ställer särskilda krav på installationerna.

– Den luftkudde som bildas när tåg går i tunneln ger enorma krafter på monterat material, säger Georg Nilsson, distriktschef på Skanska Installation i Malmö. Därför är alla infästningar i tunneln utförda med kemankare. Innan håltagningen för kemankare gjordes säkerställdes också att inga armeringsjärn låg i vägen med hjälp av röntgen.

En utmaning var att få leveranserna att fungera. Alla bilar var tvungna att köra in ena hållet i tunneln och ut andra. Passade leverantörerna inte den tid som de fått tilldelad så var det leverans nästa dag som gällde. 

Planeringen inför entreprenaden var noggrann ner på detaljnivå. Kritiska passager, som leveranser, färdigställandetider för andra entreprenörer och liknande, identifierades tidigt för att problem skulle kunna undvikas. Att rätt kunskaper, kompetens och resurser säkert skulle finnas under hela projekttiden säkerställdes i god tid innan arbetet påbörjades.

Som en bonus fick Skanska Installation också förtroendet att göra delar av de järnvägstekniska installationer och dra kraft till växlarna på Malmö C. Normalt sett skulle Infranord gjort installationerna för elkraften själva men Citytunnelns elinstallationer var alltför resurskrävande. Eftersom medarbetarna på Skanska Installation redan var redan pålästa på alla handlingar, elektrikerna hade gått Citytunnels utbildningar i byggspårsteknik och var väl bekanta med alla installationsmetoder fick de helt enkelt göra jobbet.

Entreprenaden för järnvägsteknik delades upp så att Skanska Installation hade ansvaret för exempelvis kraftförsörjning till brandventilation, grundvattenpumpar, signalhantering och belysning i tunnlarna. Infranord ansvarade för luftbehandling, system för tele- och datakommunikation samt inredning till tvärtunnlarna – alltså de tunnlar som kopplar ihop de två parallella järnvägsspåren och samtidigt fungerar som utrymningsvägar och teknikrum.

Arbetsfördelningen ställde höga krav på allas samarbetsförmåga men fungerade mycket bra. Det var prestigelöst och alla hade fokus på att lösa uppgifterna på bästa sätt.

Även KNX-teknik används i Citytunneln. Skanska Installations Jens Delander skräddarsydde ett system som bland annat styr ljusnivån i armaturen beroende på ljusinsläppet utifrån.