Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Bygger nytt med gemensamma krafter

Skanska i Umeå bygger ett nytt kontor där alla dotterbolag på orten ska sitta samlat. Nybygget sköter de tillsammans genom partnering.

Sedan tidigare sitter några av Skanskabolagen i fastigheten Cisternen. För att alla ska få plats byggs en ny kontorsfastighet och ett extra förråd, samtidigt som den gamla byggnaden renoveras.

Bolagens alla kompetenser tas tillvara genom att bygget drivs genom ett så kallat partneringprojekt, det vill säga att alla discipliner är med och planerar bygget i ett tidigt stadium. Det innebär också att alla delar på plånboken och därmed även på eventuella vinster och kostnader.

När alla yrkesgrupper kommer in i ett väldigt tidigt skede, som de gör i partneringprojekt, kan alla installationer optimeras. Ett exempel är att man valt att dra kyla- och värmeledningar i gjutna kulvertar mellan några av byggnaderna. Det är ett precisionsarbete som måste göras innan husgrunderna gjuts, vilket ställer höga krav på samordning.

– Partnering är en projektform som funkar riktigt bra. Såväl kommunikation som arbetet på plats blir smidigt, säger Robert Sundström, projektledare ventilation på Skanska Installations dotterbolag Skanska Installation i Umeå.

Han får medhåll av de som arbetar på bygget.

– Samkörningen mellan olika yrkesgrupper går av sig själv eftersom alla tänker på helheten när man jobbar med partnering. Om man jobbar på ackord vill man bli snabbt färdig själv. Men här vinner ingen på att komma fram snabbt, säger Mattias Karlsson, VVS-montör på Skanska Installation i Umeå.

Även om allting flutit på bra så har det varit en mindre tillvänjningsperiod till projektformen.

– De flesta projektformer är ganska raka och styrda med klara gränsdragningar. Men när man jobbar med partnering så finns inte lika klara gränser, eftersom beställaren inte styr varenda detalj. Första gången man jobbar med partnering måste man därför hitta formerna för samarbetet, säger Robert Sundström.

– Men å andra sidan är det endast det gemensamma som betyder något i partnering. Gränsdragningar mellan olika yrkesgrupper är inte viktigt. Om det är ventilation eller bygg som fixar håltagningen spelar ingen roll eftersom alla har samma plånbok, avslutar han.