Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Ventilation i kubik

Åtta gigantiska ventilationsschakt, 26 labbkvarter och mängder med renrum. Forskningshuset Biomedicum ger Skanska Installation mycket att göra.

Vid Karolinska Institutets campus Solna byggs 80 000 kvadratmeter stora Biomedicum. Syftet är att samla en stor del av den experimentella forskningen under ett och samma tak samt att främja samverkan och forskning över vetenskapliga gränser.

Skanska Installations dotterbolag TKI är ett av de bolag som bygger huset. Bland annat håller de i ett flertal specialentreprenader, till exempel kvävgas, flytande kvävgas, renvatten, skyddsventilation, en ångcentral och en tryckluftscentral.

– Vi har gjort en del förberedande installationer, men har även byggt ett provlabb eftersom Biomedicum kommer att vara proppfyllt av laboratorier, säger Andreas Udd, filialchef för Stora projekt på Skanska Installation i Stockholm.

Biomedicum blir ett av Europas största och mest moderna laboratorium, med 26 labbkvarter som vart och ett kan innehålla ett flertal laboratorier.

– Vi skojar om att de bygger fyra väggar runt våra installationer, för så mycket är det att göra för oss. Vi har åtta ventilationsschakt som vart och ett är gigantiskt. De kan försörja fyra vanliga kontorshus av samma storlek som Biomedicum, säger Andreas Udd som räknar med att ha drygt 100 montörer på plats när bygget är i full gång.

De moderna laboratorierna innebär att det blir en mängd renrum att bygga och extremt komplexa installationer att installera.

En stor utmaning är den centrala placeringen av Biomedicum som ligger insprängt mellan Aula Medica och Widerströmska huset i Solna, bara ett stenkast från Karolinska Institutet Science Park.
– Det finns små möjligheter att lasta av och ha ett mellanlager på plats. Det betyder att vi måste vara noggranna i logistik och planering. Allt måste levereras i precis rätt tid för installationen.

Men eftersom det är samma personer som jobbar på Biomedicum som tidigare jobbade med Gammahuset i Karolinska Institutets Science Park och med Widerströmska huset har man med sig mycket kunskap både gällande logistik och kvalitetskrav.

– Vi lär oss hela tiden om vad som krävs för att leva upp till kvalitetskraven. Och vi blir hela tiden bättre på att installera renrum. Eftersom kvalitetskraven på denna typ av projekt är så pass höga har vi också lärt oss att bättre hantera egenkontroller och kvalitetsuppföljning.

För att höja kvaliteten på installationerna använder Skanska Installation sig av BIM-program, vilket bland annat gör att de automatiskt kan generera beställningslistor på material. De använder sig även av 3D-modeller i produktionen av den teknikintensiva byggnaden.

– Genom att få ut en 3D-modell till alla i projektet så slipper vi eventuella missförstånd med ritningarna, säger Andreas Udd.