Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Kreativa lösningar på Malmös nya badhus

Malmös nya badhus i Hyllie är fullspäckat med teknik. Bland annat finns där ett digitalt passagesystem med inbyggd plånbok och bassängbelysning som kan lysa i alla regnbågens färger.

Kreativa lösningar

Badhus är komplicerade byggnader där det gäller att använda armaturer och material som klarar av den krävande miljön. En annan utmaning är att många av installationerna är långt ifrån standardiserade. Det har lockat fram den kreativa sidan hos Skanska Installations montörer,som på så sätt har löst flera olika problem.

Ett sådant exempel är ångbastun på relaxavdelningen. Skalet till bastun består av frigolit,vilket har gjort det besvärligt att montera belysningen. Lösningen blev att limma in rör och installera LED-lamporna i dem.
Ett annat exempel är armaturerna ovanför bassängerna – med en vikt på 14 kilo har de inte varit helt lätta att fästa i innertaken. Montörernas lösning var att sätta upp pendeljärn från kabelstegar i taket, i vilka man sedan fäste armaturerna.

Lysande installationer

Majoriteten av installationerna i badhuset inte av standardformat. I 50-metersbassängen finns det exempelvis 16 stora armaturer på vardera 600-700 millimeter i diameter. Armaturerna löper rakt igenom bassängväggen och kan därför servas bakifrån när ljuskällan måste bytas.

– För att få in lamporna med hög precision göts de in först efter att resten av bassängen gjutits klart, säger Mats Nilsson, ledande montör på Skanska Installation.

Ett annat exempel på en lite annorlunda installation är belysningen i undervisningsbassäng 2. Den är försedd med vattenkylda LED-lampor som kan lysa i regnbågens alla färger. Genom ett reglage i badvaktmästarens rum styr man enkelt hur många procent av varje grundfärg som ska lysa. På så sätt kan man enkelt byta till en lämplig belysning vid en relaxkväll eller annan temakväll.

Samverkansentreprenad

Projektet har varit en full samverkansentreprenad från fas ett, där samtliga yrkesgrupper har varit involverade i form av beställare, nyttjare, entreprenörer och konsulter. Samverkansprojektet med NCC har varit framgångsrikt och har gynnat Skanska Installations arbetsprocess, menar Gert Hansson.

– Det har varit otroligt intressant att vara med från början. Fördelen är att vi tidigt kunde se vad som var genomförbart och inte. Då kunde vi också påverka materialval och hela den biten.