Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Säkerhetslösningar och larmlösningar

Vilka rör sig på arbetsplatsen, var befinner sig maskiner och verktyg och vem använder dem? Skanska Installations heltäckande säkerhets- och larmlösningar ger dig full kontroll, dygnet runt. Och skyddar både bygget och de anställda.

Säkerhetslösningar och larmlösningar för en tryggare arbetsplats från Skanska Installation

Skanska Installation ger dig en säkerhetslösningar och larmlösningar med alla de funktioner som du behöver för en tryggare byggarbetsplats. Vi kan ta ett totalåtagande och övervaka hela byggen, eller säkra vissa kritiska områden och moment.

Vi har full kontroll på säkerheten, inte bara när det gäller de tekniska funktionerna utan även vilka lagar och regler som gäller. Vi vet vad du måste och bör göra.

Larmlösningar och säkerhetslösningar utifrån behov

Tillsammans med Skanska Maskin erbjuder vi alla produkter som krävs för en säker och trygg arbetsplats.

Läs mer

Paketlösning för byggarbetsplatser

Genom ett komplett säkerhetskoncept ger Skanska Installation dig möjlighet till full kontroll. Både över vilka som rör sig på byggarbetsplatsen och över var maskiner och verktyg befinner sig. Vid en eventuell utrymning kan du vara helt säker på att alla har lämnat bygget.

Läs mer