Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vårt erbjudande

Vi på Skanska Direkt utför renoveringar, energiåtgärder, om- och tillbyggnader och även mindre nybyggnader. Kunderna finns inom kommuner, landsting och det privata näringslivet över hela landet. När vi inleder ett samarbete är vårt uttalade mål att du ska bli så nöjd att du anlitar oss även nästa gång.

Våra kunder får ut mest värde när vi bidrar med strategisk byggservice genom hela processen, det vill säga en kvalitetsupphandling. Ta del av vår kompetens från start inom bland annat teknik, inköp, projekteringsstöd, miljö och kalkyl för ett kostnadseffektivt och energisnålt utfall. Vi genomför både partneringuppdrag och traditionella entreprenader med samma fokus på kundvärde genom hela processen.

Vår viktigaste resurs är de personer som dina kunder, skolelever, vårdtagare eller anställda möter – ansvarsfulla medarbetare med social kompetens. Våra hantverkare är självgående och beställer material, utför jobbet och ser till att hyresgäster och andra berörda påverkas så lite som möjligt. Därför kräver vi lite mer än vanligt av en hantverkare på Skanska Direkt. När du anlitar oss vet du att välutbildade och erfarna personer med yrkesbevis utför jobbet. De har gått de senaste utbildningarna inom säkerhet och har koll på nya standarder och lagkrav.

Vi är med hela vägen

Vårt mål är att ta ett totalansvar och ge våra kunder en enkel resa genom projektet. Det gäller både vid kortare uppdrag och för avtal som löper över längre tid. Hos oss får du alltid en egen kontaktperson, om du så önskar. Din kontaktperson är med hela vägen från planering och budgetering till genomförande och uppföljning. Vi kan också erbjuda servicen att samordna arbetet med eventuella sidoentreprenörer och andra aktörer. Ett enkelt och smidigt sätt för dig att få kontroll!

Vi värdesätter relationer

Eftersom vi alltid strävar efter långa relationer ser vi till att hålla det vi lovar och har en löpande dialog med kunder och beställare. Vi har framförhållning och säger till i god tid inför eventuella störande moment. 

Din kund är vår viktigaste kund

Därför visar vi hänsyn mot alla berörda och undviker att störa pågående verksamhet, så långt det är möjligt. Det är särskilt viktigt i komplexa eller känsliga miljöer som exempelvis skolmiljöer, äldreboende, labb, sjukhus och kärnkraftverk. Vi är också mycket medvetna om att exempelvis en ombyggnad innebär en stor påverkan på människors boende och arbetsmiljö, vilket kräver ett strukturerat arbetssätt och stor förståelse från våra yrkesarbetare.

Vår säkerhet, din trygghet

Vi på Skanska Direkt Byggservice sätter säkerheten högst. Vi är helt enkelt rädda om oss själva, våra arbetskamrater och de som vistas där vi arbetar. Som alla Skanskabolag arbetar vi också målmedvetet med etik och mångfald. En annan trygghet för dig är vår transparenta och förutsägbara prissättning – du ska alltid veta vad du betalar för.

”Det lilla företagets flexibilitet. Den stora aktörens stabilitet.”

Tycker du att det låter krångligt och dyrt att anlita ”stora Skanska” för ett mindre byggserviceuppdrag? Ofta är det precis tvärtom. Genom vår storlek och våra stora inköpsvolymer har vi möjlighet att uppnå kostnadseffektiva lösningar som kommer dig som kund tillgodo. Och skulle problem uppstå tar vi självklart vårt ansvar, vi finns kvar i morgon också.