Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

SABO Kombohus PLUS

Skanska har utsetts till ramavtalsleverantör åt SABO. Inom ramavtalet SABO Kombohus PLUS erbjuder vi Svanenmärkta hem på sex månader.

 

Vårt Kombohus PLUS innehåller bland annat:

 • Svanenmärkta punkthus, 5-8 våningar
 • Sex månaders byggtid
 • Låga drifts- och underhållskostnader
 • Stomme i betong
 • Material av hög kvalitet, ex. helkaklade badrum och parkett genomgående i övriga rum
 • Ett beprövat byggsystem som i år firar 10-års jubileum

Flexibelt byggkoncept

Inom ramavtalet Kombohus PLUS går det att välja mellan våra Svanenmärkta hustyper Sofia, Julia, Kristina, Johanna och Linnea. De baseras på samma byggkoncept – ModernaHus. Hustyperna är anpassade och flexibla för olika miljöer och förutsättningar och kan byggas i fem till åtta våningar. Hustyperna passar både i förtätningsprojekt och vid skapande av helt nya bostadsområden.

Våra hustyper

Sofia

Punkthus, 4-spännare
12-32 lgh
2-4 RoK; 63,5-93 kvm

Kristina

Punkthus, 4-spännare
12-32 lgh
1-3 RoK; 49-79 kvm

Johanna

Punkthus, 4-spännare
10-32 lgh
2-5 RoK; 70-134 kvm

Linnea

Punkthus, 4-spännare
12-32 lgh
1,5-3 RoK; 45-67 kvm

Julia

Punkthus, 5-spännare
12-39 lgh
1,5-4 RoK; 43-114,5 kvm

Stöd i förberedande arbeten?

Vill du ha hjälp att hitta rätt hustyp och den bästa placeringen utifrån din byggplats förutsättningar? Vi levererar enklare situationsplaner kostnadsfritt. Skicka din förfrågan till komboh...@skanska.se.

Sex månaders byggtid

I och med att stora delar av fastigheten prefabriceras samt att vi arbetar efter en planerad och styrd byggprocess kan vi lova en kort genomförandetid. Huset uppförs ställningsfritt och med små och få materialupplag.

 • Stomme, fasad och badrum förtillverkas komplett i fabrik. Genom att använda prefabricerade betongsandwichelement och håldäcksbjälklag minskar vi arbetet på plats. Risken för fuktproblem minimeras genom användning av fuktokänsliga material, prefabricerade byggdelar och väl genomtänkta detaljlösningar.
 • Hög termisk komfort uppnås med ”tung” betongstomme och högpresterande isolering. Betong med lågt vct används för all foggjutning. Samtliga anslutningar mellan bjälklag och ytterväggar gjuts ihop. På så sätt erhålls ett klimatskal som är robust och tätt över tid.
 • Byggsystemet är okänsligt för väder och vind. Montagetiden är fyra dagar per våningsplan, inklusive komplett fasad, färdiga badrum och permanent värmesystem. Taket monteras på tre dagar, komplett med takavvattningar och taksäkerhet. När taket monterats är exteriören komplett och huset tätt. Då startar också uttorkningen via det permanenta värmesystemet.

Yteffektiva och energisnåla hem

Med öppenhet, ljusflöde och optimal planering av både gemensamma och privata ytor är våra Svanenmärkta hem anpassade för moderna behov. De stora rymliga balkongerna, tillsammans med vinklade fönstersmygar, lägre bröstningshöjd och rejäla fönsterbänkar i natursten ökar känslan av ljus och rymd.

Lägenheterna håller hög kvalitet med tåliga materialval från kända varumärken, bland annat har de genomgående ekparkett, helkaklade badrum och vitvaror med hög energiklass.

Fördelar med Svanenmärkta hus:

 • Material och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador
 • Sund miljö för byggare och boende
 • Stränga krav på byggmaterial och kemikalier
 • Lågt energibehov
 • Snålspolande vattenkranar och toaletter
 • Radonsäker konstruktion
 • Energimärkta vitvaror
 • God ventilation
 • Bra isoleringsvärden

Drift och underhåll utan överraskningar

Skanskas Kombohus PLUS kombinerar låg investering med lång livslängd vilket leder till låga drifts- och underhållskostnader. Vi har följt upp våra hus under snart ett decennium för att säkerställa att beräknad prestanda uppfylls även i driftsläget. För dig som tänker långsiktigt ägarskap är dina tidiga val avgörande för din kommande förvaltning.

 • Tåliga, beprövade och lättskötta material. Fasad, trapphus, lägenhetsskiljande väggar, bjälklag och balkongplatta är alla i betong. Alla installationer är lättåtkomliga. Inne i lägenheten är det helkaklade badrum, parkettgolv samt fönsterbänkar i sten.
 • Miljövänliga material. Vi bygger med oorganiskt material för att undvika fukt. Vårt byggmaterial är fritt från kemikalier och godkänt av Miljömärkning Sverige.
 • Energismarta val. Vitvarorna är energimärkta och kranar och toaletter är snålspolande. Belysningen i gemensamma utrymmen och trapphus styrs lokalt med strömställare, rörelsedetektorer eller närvarodetektering. Yttre och inre entrébelysning styrs med skymningsrelä och tidkanal.
 • Mätning av förbrukning i lägenhet. I standard ingår individuell mätning av el-, värme-, och varmvattenförbrukning per lägenhet. Mätning av kallvatten är tillval. Mätning leder till medvetenhet hos de boende om sin faktiska energianvändning och miljöpåverkan. Som fastighetsägare kan du även debitera faktisk förbrukning per lägenhet.
 • Mätning och styrning av fastighet. Ett datoriserat styr- och mätsystem (DUC) installeras i undercentral och fläktrum. I systemet sker alla reglerings- och styrfunktioner för värme och ventilation. DUC-systemet mäter el- och värmeförbrukning i fastigheten. I systemet hanteras också externa larm samt styrning av exempelvis ytterbelysning. Systemet är även förberett för kommunikation mot överordnat övervaknings/mätsystem. Vi kan också erbjuda möjlighet till uppföljning och verifiering av fastigheten genom överenskommelse om energitjänstavtal efter färdigställd entreprenad.

Välkomnande hyresrätter

Vi på Skanska är otroligt glada över att få erbjuda SABOs medlemmar punkthusen i byggkonceptet ModernaHus. Och detta samma år som konceptet fyller 10 år. Allt startade 2002 med regeringsbetänkandet ”Skärpning gubbar!” vilket bland annat handlade om att hålla nere byggkostnaderna och höja kvaliteten inom bygg- och anläggningssektorn.

”Skärpning gubbar!” fick fart på byggherrarna. Skanska initierade ett nytt arbetssätt med influenser från industriella processer. Det handlade om att komma åt totalekonomin, dvs. att det ska vara kostnadseffektivt att bygga och att äga. Arbetssättet utvecklades till byggprocess och namngavs ModernaHus. Året var 2003. 2005 uppfördes hustypen Kristina för första gången. Platsen var Örebro. Erfarenheter från Örebro, efterföljande byggprojekt och det gedigna arbetet med att effektivisera byggprocessen utan att göra avkall på kvalitet resulterade 2010 i ett Svanencertifikat.

Nedan följer ett urval av våra Svanenmärkta referensprojekt med låga kreditivkostnader och med snabb inflyttning.

Söderköping

Kund: Ramunderstaden
Kontakt: Torbjörn Olsson, vd
Entreprenad: TE i partnering
Upplåtelseform: HR
Inflyttning: Januari 2012
Hustyp: Kristina

Ludvika

Kund: LudvikaHem
Kontakt: Ulf Rosenqvist, vd
Entreprenad: TE i partnering
Upplåtelseform: HR
Inflyttning: Sommaren 2013
Hustyp: Kristina

Ytterby

Kund: Kungälvsbostäder
Kontakt: Bo Genvad, vd
Entreprenad: TE i partnering
Upplåtelseform: HR
Inflyttning: Våren 2013
Hustyp: Frida (Lamell från ModernaHus. Ingår ej i ramavtal Kombohus PLUS.)

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer specifik och detaljerad information. Kontaktpersoner finns högre upp på denna sida alternativt ta kontakt med oss via email. Tekniska specifikationer såsom stomme, installationer, exteriör och interiör beställs via email.

Adressen är: komboh...@skanska.se.

Ramavtal endast för SABO-bolag

Ramavtalet SABO Kombohus PLUS gäller endast SABO-bolag. För mer information kring avtalet kontakta SABO, www.sabo.se.