Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Byggentreprenader

Vi på Skanska hjälper dig att bygga oavsett behov. Vår ambition är att alltid göra byggprocessen så enkel som möjligt för dig som kund.

Samarbete i byggprocessen

Vi tror på ett prestigelöst samarbete som integrerar miljö, kvalitet och ömsesidig lönsamhet i varje projekt.

Våra kunder väljer oss därför att vi är en partner som:

  • blir färdig i tid
  • levererar väl fungerande produkter
  • arbetar aktivt för att hålla kostnaderna nere
  • håller ihop och styr projekt med många inblandade aktörer
  • skapar kreativa lösningar på komplexa problem

Vi engagerar oss extra mycket i frågor som energieffektivisering och inneklimat. Genom att vara delaktiga i ett tidigt skede kan vi med vår samlade kunskap föreslå en helhetslösning med genomtänkt klimat- och energiprofil. Vi har spetskompetens som är nödvändig för att skapa och optimera ett bra inneklimat.

Vi har också lång erfarenhet kring konservering och restaurering. Vi kan hjälpa dig att skadeinventera, upprätta åtgärdsprogram och vårdplaner eller utföra kontroll och besiktningar.