c

ABC-staden 2.0 Mötesplatsen

Till 2050 kommer trafikvolymerna i Stockholm att tredubblas om inte nya systemlösningar kommer till stånd. I de nya lösningarna behövs ett helhetstänk kring transportmedel, infrastruktur och drivmedel som tar hänsyn till människans och stadens behov. Ett smart och hållbart mobilitetssystem som är utformat för både varuleverans, avfallshantering, kollektivtrafik och cykeltransporter där stationen möjliggör enkla och smidiga byten mellan olika transportslag.

Den 26 april mellan 08.00-09.00 bjuder vi in till det fjärde seminariet i seminarieserien som vi kallar Activity Based City – ABC-staden 2.0. Mötesplatsen.

Välkommen till en seminarieserie som Skanska arrangerar tillsammans med WSP, MTR och Scania och som vi kallar Activity Based City – ABC-staden 2.0. Under det kommande halvåret bjuder vi in till fem seminarier om den goda staden där människor bor, reser, arbetar och möts och där vi med hjälp att dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge. 

  • Hur kommer vi vilja bo i framtiden?
  • Hur ser våra arbetsplatser ut?
  • Hur kommer våra transporter att ske?
  • Hur skapar vi inkluderande mötesplatser och stadskvaliteter?I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

Läs mer och se tidigare seminarium på www.activitybasedcity.se.

Senast uppdaterad: 2017-02-23