c

Verksamhetssupport

På ett stort företag som Skanska finns många olika supportfunktioner. De är ett viktigt stöd för verksamheten som arbetar nära affären och våra kunder. Arbetet är omväxlande och du har stora möjligheter att växa i din roll och specialisera dig inom ett område.

Begreppet verksamhetssupport är mycket brett. Kortfattat kan man säga att det handlar om att skapa förutsättningar för att varje medarbetare ska kunna fokusera på att arbeta med det som han eller hon är bra på och har kompetensen för.

Inom verksamhetssupporten finns många yrkesroller som du spontant kanske inte associerar med Skanska men som är mycket viktiga för att vi ska vara ett framgångsrikt företag. Vanliga roller är exempelvis ekonomer, inköpare, jurister, personalvetare, miljövetare, marknadsförare och kommunikatörer.

Många olika områden

Våra supportfunktioner är oftast rikstäckande och i vissa fall även nordiska. Det beror på att den kunskap som finns inom Skanska ska hanteras och tillämpas på bästa sätt. Det betyder att du som arbetar i en supportroll kan arbeta specialiserat och vara med och utveckla våra gemensamma arbetssätt. De flesta som arbetar på våra supportfunktioner sitter på Stockholms-, Göteborgs- eller Malmökontoret.

Vi har supportfunktioner inom många olika områden, exempelvis:

  • Ekonomifunktionen som bland annat arbetar med redovisning och administration av löner och ersättningar.
  • Miljösupporten som bland annat arbetar med affärsutveckling inom grönt byggande och med att säkra att kund-, leverantörs-, koncern- och lagkrav inom miljö uppfylls.
  • It-avdelningen som bland annat arbetar med att utveckla våra affärssystem och säkerställa att våra it-verktyg fungerar.
  • HR-avdelningen som stöttar verksamheten med att strategiskt planera personalförsörjningen och att rekrytera rätt person till rätt roll.

Nästan vad du än är intresserad av att arbeta med så kan du göra det hos oss. Huvudsaken är att du är bra på det du gör.

Senast uppdaterad: 2017-02-10