c

Projektledare

Nya ansvarsområden och utmaningar triggar Behar Abdulah. Han gillar stora projekt och känner att Skanska satsar på honom genom att erbjuda intressanta roller och utbildningar.

Som projektledare för Malmös nya kongress- och konserthall jobbar Behar med projektutveckling och byggherrefrågor. Det är ett varierat arbete som innebär kontakter med arkitekter och kommunen, bygglov, detaljplaner, projektekonomi, hållbarhet med mera.

Hur har din karriär hittills sett ut?

– Jag tycker att det är väldigt roligt med stora projekt och gillar utmaningar. Hela tiden har jag fått jobba med sådant som jag tycker är roligt. Min vertikala karriär har inte tagit fart ännu, men jag tror att den breda kompetens jag fått utgör en väldigt bra grund för att komma långt i bolaget.

– Min bana började med rollen som produktionsledare, därefter blev jag projektingenjör. Jag har även haft hand om ekonomiansvaret i ett miljardprojekt. I projektet Bassängkajen i Malmö var mitt ansvar att uppnå den bästa säkerheten i Sverige. Jag hade inte jobbat med säkerhet tidigare men tyckte att det var en spännande utmaning.

– Nu jobbar jag som projektledare med Malmös nya anläggning för kongresser, konserter och hotell. Jag jobbar i ett stort team men mest tillsammans med en mer erfaren och senior person, vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt.

Hur gör du för att klara av nya arbetsområden?

– Jag är civilingenjör inom väg och vatten, med inriktning mot industriell ekonomi. Därmed finns både ingenjörsbiten och ekonomi med i min ryggsäck.

– Dessutom har jag gått utbildningar i ledarskap, ekonomi, planering, juridik, miljö, arbetsmiljö med mera. Skanska satsar väldigt mycket på dem som jobbar här. Jag har alltid fått ta stort ansvar men det finns alltid någon att vända sig till med frågor. En styrka med Skanska är att man har möjligheten att jobba bredvid någon mer erfaren och lära sig av henne eller honom.

Känner du att Skanska har sett din potential?

– Mina chefer vet att jag är intresserad av stora projekt och därför blir jag tillfrågad när något dyker upp. De har sett att jag slutför saker, kan samarbeta och levererar resultat. Skanska är ett stort bolag med många möjligheter för den som vill utvecklas.

– Jag trivs på Skanska eftersom företaget satsar på mig. Skanska har bra värderingar som vi jobbar efter varje dag och är en schyst arbetsgivare. Vi bygger miljöriktiga hus, vi ligger längst fram inom miljöfrågor, vi jobbar mycket med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Det finns väldigt mycket kompetens och bra kollegor inom företaget.

Senast uppdaterad: 2017-03-20