c

Projektutveckling

Att arbeta med projektutveckling innebär att du ständigt utvecklas och har stora möjligheter att driva olika typer av projekt. Hos oss kan du jobba både med utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

När du jobbar med projektutveckling upptäcker du snabbt att inget projekt är det andra likt. Arbetet handlar mycket om att förstå vad som attraherar och skapar värde för våra kunder, det vill säga bostadsköpare och kommersiella hyresgäster, för att sedan omsätta dessa insikter i projektet. Jobbet innebär med andra ord stora utvecklingsmöjligheter. Du kan jobba nära både produktionen och slutkunden.

I våra utvecklingsprojekt har vi rollen som byggherre och beställare samtidigt som vi också är leverantör. Det är ett klokt sätt att arbeta då vi skapar våra egna affärer. Vi kan också vara en tuffare beställare till oss själva; exempelvis ska våra egenutvecklade kontor alltid miljöcertifieras med certifieringssystemet LEED.

Du som trivs med att utveckla kundnytta och driva och leda projekt i såväl gestaltningsskedet som i genomförandefasen och hela vägen fram till överlämnandet till kund kommer att trivas hos oss. Du kan vara aktiv i arbetet med nya affärer med exempelvis kommuner och fastighetsbolag. Du kan också jobba med marknadskommunikation och försäljning. Majoriteten av de som arbetar med projektutveckling på Skanska sitter på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Vanliga roller hos oss är projektledare, projektutvecklare och marknadskoordinator.

Senast uppdaterad: 2017-02-10