c

Produktion

Att arbeta i produktionen på Skanska innebär att du ständigt utvecklas. Inget projekt är det andra likt och du ställs hela tiden inför nya utmaningar. Du är också med och skapar något bestående som kommer till nytta för generationer framöver.

Som medarbetare i produktionen är du med och driver och utvecklar olika projekt. Det handlar om allt från små kontorsrenoveringar till enorma uppdrag som Öresundsbron. Projekttiden kan variera från en månad upp till flera år. När projektet är klart går du vidare till nya utmaningar.

Arbetsuppgifter

Våra tjänstemän, yrkesarbetare och underentreprenörer arbetar tätt ihop i produktionen. Hos oss får du ett roligt och omväxlande arbete. Säkerheten är prioriterad eftersom du ska känna dig trygg på jobbet.

På Skanska har vi många duktiga yrkesarbetare. Träarbetare, betongarbetare, väg- och anläggningsarbetare samt beläggningsarbetare är några av våra vanligaste yrkesgrupper. Dessutom har vi en stor grupp som jobbar med byggservice.

Som tjänsteman i produktion arbetsleder du yrkesarbetare och underentreprenörer samtidigt som du arbetar nära våra kunder och leverantörer. Du har också nära kontakt med våra specialister och supportfunktioner, exempelvis kvalitets- och miljöledare, konstruktörer och inköpare.

Kärnan i verksamheten: projekten

Projekten är kärnan i Skanskas affärsverksamhet och varje år genomför vi cirka 3000 bygg- och anläggningsprojekt. Våra arbetsplatser finns från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Du har möjlighet att arbeta med hus-, väg- och anläggningsarbeten. Vi har också en mer produktionsinriktad och industrialiserad verksamhet där du kan arbeta med tillverkning och utläggning av asfalt, framställning av betong eller arbetsplatser där vi arbetar på kontrakt gentemot trafikverket med underhåll av det svenska vägnätet.

Vanliga yrkesroller inom produktion

Vanliga tjänstemannaroller i produktion är arbetsledare, projektingenjörer och produktionschefer. Yrkesarbetarroller är exempelvis träarbetare, beläggningsarbetare och betongarbetare.

Senast uppdaterad: 2017-02-10