c

Skanskas internationella ledarprogram, ILP

Ett led i vårt arbete med mångfald är Skanskas Internationella Ledarprogram (ILP) som riktar sig till utrikesfödda ingenjörer med arbetslivserfarenhet från produktionsarbete inom byggbranschen. Programmet drivs av Skanska i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Det finns en stor outnyttjad kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Skanskas internationella ledarprogram är ett led i att möta den stora efterfrågan av senior kompetens, samtidigt som programmet är en viktig del i vårt mångfaldsarbete.

Hur är programmet utformat?

Skanskas internationella ledarprogram drivs av Skanska i samarbete med Arbetsförmedlingen och är i startgroparna för omgång fem. Programmet består av både teoretisk utbildning och praktik på något av våra projekt. Förhoppningen är att programmet ska resultera i att deltagarna inleder en fast anställning på Skanska. En fast anställning har bland annat blivit verklighet för Raghad Jasim, som hade 15-års erfarenhet från branschen när hon kom till Sverige. Raghad Jasim om internationella ledarprogrammet.

Programmet innehåller följande moment:

  • En introduktionsutbildning i samband med programstart i syfte att lära känna Skanska.
  • 10 veckors utbildning i bland annat arbetsmiljö, produktionsplanering, entreprenadjuridik, anläggningsteknik och byggteknik hos Arbetsförmedlingens utbildningsleverantör Yrkesakademin.
  • 17 veckors praktik i vår produktionsverksamhet.
  • Ledarskapsutbildning på Skanska.

Alla deltagare i programmet har en nära kontakt med sin framtida chef samt med en av denne utsedd handledare som finns tillgänglig i det dagliga.

Hur ansöker man?

För att vara behörig att ansöka till ILP måste man som kandidat uppfylla vissa krav som går att ta del av på Arbetsförmedlingens hemsida under ansökningsperioden. Ansökan skickas in till Arbetsförmedlingen som gör en första gallring och sedan skickar vidare ett urval till Skanska.

Ansökningstiden för ILP är nu stängd. Ny ansökningsperiod öppnar igen i februari 2018.

Senast uppdaterad: 2017-02-13