c

“Nu kan jag bygga vinnande lag”

Bra ledare hjälper sina medarbetare att utvecklas. Därför erbjuder Skanska flera olika program och utbildningar inom ledarskap. Emma Wetterstrand har gått Skanska Stretch, ett internationellt ledarskapsprogram för unga talanger.

Emma nominerades till programmet av sin distriktschef. Efter ett halvår med olika intervjuer och tester, blev hon antagen. Här berättar Emma om sina erfarenheter.

Vad innebär Skanska Stretch?

Programmet består av två delar: en utbildningsmodul på knappt ett år och en utlandsplacering på sex till tolv månader. Utbildningsmodulen fokuserar på personlig utveckling och ledarskap parallellt med utbildning inom Skanska och våra fokusområden. Vi fick även möjlighet att träffa flera inspirerande ledare från olika delar av företaget. 

Givetvis är nätverkandet en viktig del, att få träffade folk från alla våra hemmamarknader och verksamhetsområden. 

Vad fick du göra under tiden utomlands?

Jag gjorde min utlandspraktik i Helsingfors, vilket inte är en så stor geografisk förflyttning, men en desto längre om man ser till sociala koder och hur vi arbetar. Skillnaderna är större än jag trodde! 

Under praktiken blir du lite utkastad på djupt vatten för att testa vad du lärt dig under utbildningen. Detta är en möjlighet för Skanska och dig själv att se hur du tacklar problem och utmaningar utanför din bekvämlighetszon. Min praktik genomfördes hos BoKlok, en verksamhet som skiljer sig mycket från vad jag jobbar med i vanliga fall. Det var en riktig utmaning och jag utvecklades mycket, både som person och som ledare. 

Hur har Stretch hjälpt dig i din yrkesroll?

Jag har lärt mig att dra nytta av mina styrkor och svagheter. Detta gör att jag bättre kan hantera nya situationer och vet hur jag ska hantera nya problem och utmaningar. En av de största lärdomarna är hur olika personer fungerar tillsammans. Detta har medfört att jag fått en bättre förståelse för hur mina medarbetare fungerar. Fokus har skiftat från ”jag” och hur jag presterar på bästa sätt till hur projektteamet fungerar och att alla har rätt förutsättningar att leverera. Det är då vi är som starkast. 

Är det inte svårt att få ihop balansen mellan arbetsliv och fritid?

Visst tar programmet tid, men både min chef och mina kollegor har visat stor förståelse för att jag måste prioritera för att hinna med både mitt dagliga arbete och utbildningen. Utbildningen har varit värd all tid som jag har investerat. Jag har fått väldigt mycket tillbaka.  

Har du några råd till andra?

Skanska erbjuder fantastiskt många möjligheter till utveckling, och satsar verkligen på att lyfta sina talanger. Men det gäller att våga ta möjligheten när den dyker upp, även om det kittlar lite i magen.

Kort om Emma

Yrke: Projektchef, Skanska Hus Kommersiellt
Bor: Malmö
Bäst med Stretch: Jag har lärt mig dra nytta av mina styrkor och svagheter.
Reste till: Helsingfors, Finland

Senast uppdaterad: 2015-03-12