c

Rekryteringsprocessen

Vi tycker att det är viktigt att rätt person hamnar på rätt plats. Vi tycker också att det är viktigt du som söker jobb på Skanska ska få en rättvis bild av oss. Därför har vi en tydlig rekryteringsprocess.

För att vara säkra på att hitta de bästa medarbetarna lägger vi ner mycket tid på våra rekryteringar. Som ett stöd längs vägen har vi vår rekryteringsprocess. Den ser till att alla rekryteringar följer samma steg. Den är också viktig för att du som sökt jobb hos oss ska veta vad som händer härnäst.

Vår rekryteringsprocess kan delas in i följande steg:

Identifiera behov

Ett behov identifieras i verksamheten. Antingen har en medarbetare slutat eller så behöver vi stärka upp med en ny medarbetare.

Kravprofil

För att veta vem vi behöver rekrytera så sammanställer vi en kravprofil. Här listas både formella krav på kompetens och utbildning samt personliga egenskaper som är viktiga för rollen.

Annons

Utifrån kravprofilen skriver vi en annons. I den specificerar vi arbetsuppgifterna, ansvarsområdena och vilka egenskaper som krävs för att axla rollen. Alla våra lediga tjänster annonseras på vår hemsida. Beroende på tjänsten kan vi också annonsera på andra hemsidor, i press och ibland på externa rekryteringssidor.

Urval

Vi läser alla ansökningar som kommer in. Dessa matchar vi sedan mot vår kravprofil. De personer vi tycker överensstämmer bäst med profilen stämmer vi av med den rekryterande chefen.

Telefonintervju

Innan vi kallar till intervju brukar vi genomföra en telefonavstämning med de utvalda kandidaterna. Det kan ibland vara en kortare avstämning och ibland en lite längre telefonintervju.

Intervju

De kandidater som är intressanta för rollen genomför vi vanligtvis två intervjuer med. Ofta tar HR-avdelningen den första intervjun och sedan tas den andra intervjun tillsammans med rekryterande chef.

Referenstagning

Efter intervjun tar vi referenser på de personer som kan komma att vara aktuella för tjänsten. Vi ringer alltid minst två referenser.

Eventuellt personlighetsformulär

För vissa roller får kandidaterna fylla i ett personlighetsformulär. Formuläret kan ge oss en tydligare bild av hur personen tänker, agerar och känner i olika situationer i arbetet.

Slutligt urval och anställning

Efter intervjuer, referenstagning och eventuellt personlighetsformulär tar den rekryterande chefen det slutgiltiga beslutet om vem vi vill erbjuda anställning. Efter det får alla som varit på intervju ett telefonsamtal om att tjänsten är tillsatt. Alla övriga som sökt jobbet får besked via mejl.

Senast uppdaterad: 2017-03-20