c

Diligentia

Diligentia har nolltolerans när det gäller slarv och brister i säkerheten. Det är en självklarhet att jobba med entreprenörer som delar dessa. För Diligentia är det en trygghet att Skanska driver säkerhetsfrågan hårt inom branschen.

Med Skanska känner sig Diligentia trygga

– Vi har nolltolerans för slarv och brister i säkerheten. Det handlar om omsorg om personal men även om att vi måste vårda vårt varumärke. I slutändan är det en lönsamhetsfråga, säger Anders Kupsu, vd för fastighetsbolaget Diligentia.

Diligentia har ett fastighetsinnehav värt 32 miljarder kronor och med årliga investeringar på cirka 1,5 miljarder analyseras alltid riskerna grundligt i varje projekt.

Att jobba med bra entreprenörer som delar deras värderingar gällande säker arbetsmiljö är en självklarhet. I alla anbud måste entreprenören redogöra för hur frågorna hanteras och man studerar även policys och arbetsmetodik samt tar del av referensprojekt innan beslut tas. Särskilt i större projekt kan detta vara en avgörande faktor.

Diligentias interna projektledare tar stöd i en projekthandbok för att följa upp arbetet under projektets gång. Det är viktigt med utbildning och rätt kompetens hos dessa men Anders Kupsu betonar att det är entreprenörerna som måste ha specialistkunskaperna.

– Med Skanska känner vi oss trygga. Skanska har en hög ambitionsnivå på arbetsmiljö- och säkerhetsområdet och var tidigt ute med regler om skyddsutrustning. Det finns en tydlighet från ledningen som man har lyckats sprida ut i linjen.

Olyckor händer trots allt och är ibland ofrånkomliga. Den mänskliga faktorn kan man aldrig bortse från.

Utmaningen ligger till stor del på det personliga planet, i vårt beteende och i det personliga ansvaret, betonar Anders Kupsu.

Att standardisera och industrialisera i så hög grad som möjligt är en framgångsväg men samtidigt är det förstås viktigt med flexibilitet. Av den anledningen väljer Diligentia att främst jobba med större entreprenörer inom projektutveckling som kan svara upp mot de hårt ställda krav som man har som beställare. Men som fastighetsbolag jobbar man även med förvaltning av bostäder och där är det ofta mindre entreprenörer som anlitas, oftast via ramavtal.

– Vi i branschen måste jobba mer strategiskt och långsiktigt i allianser. Säkerhetstänk måste bli mer av en branschstandard för att minska det glapp som jag idag upplever finns till underentreprenörerna. Vi måste alla ha samma värderingar och attityd till frågan för att vi ska kunna lyckas fullt ut.

Senast uppdaterad: 2017-01-02