c

ABB och Skanska skapar mönsterprojekt

Tillsammans med Skanska skapar ABB världens största provanläggning för högspänningstest av kablar. För både ABB och Skanska är säkerheten det viktigaste.

I Karlskrona bygger Skanska världens största provanläggning för högspänningstest av kablar åt ABB. När byggnaden står klar 2015 kommer kapaciteten i hela produktionsanläggningen att kunna fördubblas. Det är ett tekniskt avancerat projekt som kräver medarbetare med specialkompetens och erfarenheter från stora industriprojekt. Medarbetare från flera olika enheter inom Skanska Sverige är involverade i projektet.

– Vår ambition är att tillsammans med Skanska skapa något av ett mönsterprojekt där en säker arbetsmiljö genomsyrar hela projektet, säger Lars Åkerstedt, chef för ABB Real Estate som representerar beställaren i Karlskronaprojektet.

– Jag upplever att Skanskas lednings budskap om säker arbetsmiljö återfinns ute i organisationen. Det visar på en solid säkerhetskultur som genomsyrar hela verksamheten. Detta var också en viktig faktor för oss när ABB slöt avtal med Skanska om den nya byggnaden för AC/DC testning av högspänningskablar i Karlskronaprojektet.

ABB:s har fastigheter på 30 orter i Sverige omfattande 750 000 kvadratmeter. Ett trettiotal medarbetare arbetar från Västerås, Ludvika och Karlskrona med fastighetsförvaltning och ny-, om-, och tillbyggnadsprojekt för att på bästa sätt stötta ABB:s kärnverksamhet.

En säker arbetsmiljö är av största vikt för ABB. Fokus är att tillsammans med den operativa verksamheten analysera och kartlägga riskerna i de stora fabriksanläggningarna i samband med ny-, till och ombyggnader. Men risker finns överallt och en risk för vår egen personal är allt resande som verksamheten kräver i sig själv.

– Ingen medarbetare, konsult, entreprenör eller leverantör ska behöva komma till skada i sitt arbete. Vi tar ansvar för helheten, säger Lars Åkerstedt.

ABB arbetar med arbetsmiljö på många olika sätt och på olika nivåer, alla medarbetare genomgår en grundläggande säkerhetsutbildning, det finns utarbetade besöksrutiner och tydliga utrustningsregler. Arbetsmiljöfrågan finns alltid på agendan på ledningens möten. Betydelsefullt är att ABB:s Sverigechef Johan Söderström personligen visar ett stort engagemang för säkerhetsfrågorna genom att alltid ta upp dem i olika sammanhang.

– ABB:s ambitionsnivå gällande säker arbetsmiljö ligger högre än lagkraven, säger Lars Åkerstedt och jämför med miljöfrågan:

– Arbetsmiljö har samma resa framför sig som har skett på miljöområdet. Ett miljöansvar ses idag som en hygienfaktor av de flesta företag. Idag pratas det betydligt mer om arbetsmiljö än tidigare, men vi är ödmjuka och ser att det återstår mycket arbete där allas engagemang och delaktigthet är viktigt för att nå en säker arbetsmiljö för alla.

Han ger ett exempel på hur man i Karlskronaprojektet genom en fördjupad samverkan försöker minimera riskerna mellan de olika gränssnitten som nya byggnader, parallella maskininstallationer och en pågående verksamhet medför.

– Om vi inte framgångsrikt kan koordinera dessa tre verksamheter, finns det en risk att det uppstår negativa synergier med en ökad total riskexponering, säger Lars Åkerstedt.

Senast uppdaterad: 2017-01-02