Du är här

Skanska i Sverige

Here you will find information regarding Skanska's operations in Sweden.

Stäng

Pressmeddelande
2007-05-03 09:30 CET

Långsiktigt engagemang minskar miljöpåverkan

Skanska och det kommunala bostadsbolaget AB Alingsåshem i Alingsås har tecknat ett femårigt samarbetsavtal, ett så kallat strategiskt partneringavtal. I avtalet specificeras tio delprojekt under den kommande femårsperioden. De första delprojekteten planeras starta under 2007.

Ladda ner