Du är här

Skanska i Sverige

Here you will find information regarding Skanska's operations in Sweden.

Stäng

Pressmeddelande
2015-07-03 09:00 CET

Skanska köper flera miljoner ton berg från Trafikverket och Förbifart Stockholm

Skanska Asfalt och Betong kommer att köpa cirka 3 miljoner ton berg från Trafikverket. Bergmassorna kommer från bergtunnlarna i Skärholmen som kommer att tas ut från Förbifart Stockholm.

Genom köpet säkerställer Skanska bergmaterial till krossanläggningarna i Eriksberg i Botkyrka och i Årsta. Leveranserna av berg beräknas ske mellan 2016 och 2020. Bergmaterialet som tas emot på anläggningarna krossas och förädlas för att senare återanvändas i olika infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet.

Ladda ner

Kontaktinformation

Kontakta: Daniel Bergström,
Företag: Skanska Sverige
Telefon: +46 10 44 80 177
Mejl: Daniel Bergström »

Kontakta: Mia Trahn,
Telefon: +46 10 44 84 440
Mejl: Mia Trahn »