Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Infrastrukturutveckling

Skanska Infrastructure Development är ett världsledande företag inom offentlig-privat samverkan (OPS). Vi arbetar i partnerskap med den offentliga sektorn för att utveckla och investera i stora infrastrukturprojekt som vägar, sjukhus, skolor, vindkraftverk och annan social infrastruktur.

I nära samarbete med Skanskas övriga verksamheter tar vi ett helhetsansvar för projektering, byggande, finansiering, drift och underhåll av privatfinansierad infrastruktur.  En central del är att öka värdet av våra investeringar och se till att skapa långsiktiga fördelar för slutanvändarna. Livscykelperspektivet är en grundsten för utvecklingsarbetet.

Nya Karolinska Solna
Nya Karolinska Solna (NKS) är ett bra exempel. Projektet är Skanskas största projekt någonsin och som vi fick tack vare att vi samlade vår kompetens inom sjukhusbyggande i Sverige, Storbritannien och USA. Design- och bygguppdraget utförs dessutom gemensamt av de svenska och brittiska byggverksamheterna.

Offentlig-privat samverkan

Skanska är ledande inom offentlig-privat samverkan (OPS). Det är en samarbetsmodell där privata företag bidrar till att finansiera och utveckla publik infrastruktur åt kunder i offentlig sektor.

Inom OPS, på engelska kallat Public Private Partnerships (PPP), tar det privata företaget ett helhetsansvar för projektering, byggande, finansiering, drift och underhåll av publik infrastruktur, i samarbete med kunder i offentlig sektor, såsom kommuner och landsting. 

Kontraktsperioderna i OPS-projekt är långa, ofta mellan 25-30 år. Kunden äger tillgången – vägen, skolan, sjukhuset – under hela tiden, medan Skanska sköter kontinuerligt underhåll så att tillgången lämnas över i optimalt skick när kontraktsperioden är till ända.

Beräkning av livscykelkostnader är en grundsten i ett OPS-projekt. Det innebär att man tittar på totalkostnaden för ett projekt under hela dess livslängd, inte bara under själva byggfasen utan även drift och underhåll. Ofta visar det sig att lösningar med låga livscykelkostnader även är de mest miljövänliga, då de till exempel förbrukar mindre energi, sett till den totala livscykeln.

Vi har varit pionjärer i att utveckla och driva framgångsrika OPS-projekt både i Norden, Storbritannien, USA samt Latinamerika och har stor erfarenhet av att arbeta på det här sättet. Läs mer om våra marknader och våra OPS/PPP-projekt på koncernens hemsida.