Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Skanskas Gröna Initiativ

Skanska har utvecklat ett begrepp med tillhörande symbol som samlar och synliggör alla initiativ vi tar inom miljöarbetet och inom grönt byggande. Vi kallar det för Skanskas Gröna Initiativ.

Vi behöver ändra vårt samhälle för att bevara Jorden för framtida generationer. På Skanska är vi redan i full gång med detta förändringsarbete.


Symbolen – det gröna lövet

För att tydliggöra vårt miljöarbete använder vi ett begrepp: Skanskas Gröna Initiativ. Vi har även utvecklat en symbol för begreppet; det gröna lövet.

Begreppet och symbolen används tillsammans, bland annat på flaggor som hissas på de byggnader som avser att klara kriterierna för LEED, GreenBuilding, Svanen och Passivhus-projekt.