Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Miljö

"Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören."

Johan Karlström, Verkställande direktör och koncernchef

Lokala energisamhällen på framväxt

Detta är den första i en serie rapporter från Skanska om grön stadsutveckling. Rapporterna visar trender och utveckling och målet är att de ska medverka till ett mer hållbart samhälle.

Läs rapporterna här

LEED

LEED är ett av världens ledande system för att miljöcertifiera byggnader. Skanska är det första byggföretaget i Norden som erbjuder LEED-certifiering.

Läs mer om LEED

Passivhus

Passivhus är välisolerade och saknar ett traditionellt värmesystem. Istället värms de upp av de boendes kroppsvärme, lampor, hushållsapparater och solinstrålning.

Läs mer om Passivhus

Gröna bostäder

Vi bygger både lågenergihus, passivhus och Svanenmärkta villor och radhus. Ur miljösyn- punkt är ett nybyggt hem oslagbart och kräver mindre än hälften så mycket energi för uppvärmning jämfört med ett hus byggt så sent som på 80-talet.

Läs mer om gröna bostäder på bostad.skanska.se/miljo

Klimatkontot

Testa hur stor din egen klimatpåverkan är genom att använda verktyget klimatkontot. Vad kan du göra för att minska dina utsläpp? Klimatkontot räknar ut dina koldioxidutsläpp från bostad, resor, mat och konsumtion.

Gör testet på skanska.klimatkontot.se

BEEM-UP

BEEM-UP (Building Energy Efficiency for mass Market UPtake) är ett europeiskt samarbetsprojekt. Målet är att reducera energiförbrukningen med 75 procent. Renovering av Brogården i Alingsås uppnår den målsättning som EU-kommissionen har för projektet.

Läs mer om Brogården